JoseAntonioBR95 13
Postad: 21 sep 18:07 Redigerad: 21 sep 21:38

Klassiska ideologierna

De klassiska ideologierna dyker upp i historien i följande ordning: liberalism - konservatism - socialism. Man kan påstå att ordningen är logisk. Förklara varför ordningen är logisk.

 

Behöver hjälp med denna:

Redogör sedan för hur det är att bo i ett samhälle där vardera ideologi dominerar. Alltså, "1. I ett liberalistiskt samhälle så... 2. I ett socialistiskt samhälle... osv."

Hur ser man på; stat, individ, ägande, jämlikhet, välfärd, ekonomi, etc.

Vilken ideologi är mest relevant för oss idag tycker du? Varför?

Teraeagle 15735 – Moderator
Postad: 21 sep 21:38

Hur långt har du kommit?

JoseAntonioBR95 13
Postad: 22 sep 12:58

Inte långt alls är ganska förrvirrad

Teraeagle 15735 – Moderator
Postad: 22 sep 15:11 Redigerad: 22 sep 15:17

Kan du komma på några nutida eller historiska exempel på konservativa, liberala och socialistiska samhällen? I verkligheten är ju de flesta länder en blandning av alla dessa ideologier i någon grad. I Sverige har vi t.ex. stora möjligheter att forma våra liv vad gäller giftermål, sexualitet, utbildning etc. vilket kan anses vara liberalt. Men vi är samtidigt en arvsmonarki och fram till ganska nyligen hade adeln fortfarande speciella privilegier i samhället. Det kan ses som en del av konservatismen. Vi har en progressiv skattepolitik (man betalar en större andel i skatt om man tjänar mer) och en del marknadsmonopol, t.ex. Systembolaget. Det kan ses som en del av det socialistiska Sverige. 

Även ett land som Kina som kallar sig kommunistiskt (en variant av socialism) har stora inslag av marknadsekonomi, vilket är liberalt. 

Du skulle kunna studera Sverige under olika tidsepoker. Hur såg Sverige ut under 1800-talet? Det var till stora delar ett konservativt samhälle där kvinnor saknade rösträtt, kungen hade ganska stora befogenheter och kulturen dominerades av en epok som kallas nationalromantiken där man t.ex. började gilla vikingar och allt som var ”typiskt skandinaviskt”. 

Under 1900-talet styrde Socialdemokraterna under lång tid och byggde upp det s.k. folkhemmet. Kolla upp vad det innebar, för det kan ses som ett sorts socialistiskt drömsamhälle (åtminstone om man var socialdemokrat).

I början av 2000-talet under Alliansregeringen kan man säga att Sverige blev allt mer liberalt. Skatterna sänktes rätt så kraftigt, flera monopol avskaffades och det blev bl.a. tillåtet med samkönade äktenskap.

Svara Avbryt
Close