1 svar
538 visningar
Corili 3
Postad: 25 mar 2019 Redigerad: 25 mar 2019

Hej jag behöver hjälp med de här upp i företagsekonomi någon som kan ställa upp tacksam för svar

 

Jag pluggar lite handelsämne

 

jag pluggar inköp och jag skulle behöva hjälp med några uppgifter

 


det är lite företagsekonomi och lite matteuppgifter

 

det första uppgiften är:

 

Tapetbutiken ”Uppåt väggarna” har både tapeter, färg och tillbehör i sitt sortiment. Leveranserna sker 14 dagar efter beställning. Den populära tapeten Vintage 1952 säljs i genomsnitt 10 rullar i veckan. Ägaren vill att det alltid ska finnas rullar inne och vill därför alltid ha minst en veckas förbrukning i buffert.

· Räkna ut beställningspunkten

 

det andra uppgiften är:

 

Tapetbutiken ”Uppåt väggarna” gör en inventering en gång i kvartalet. Förra året fick ägaren fram nedanstående värden på lagret

10 januari 560 147

10 april 684 000

10 juli 456 852

10 oktober 716 645

 

· Räkna ut genomsnittslagret

· Vad skulle det kunna innebära om ägarna minskar genomsnittslagret?

 

det tredje uppgiften är:

 

Tapetbutiken ”Uppåt väggarna” har köpt ett parti med 2000 stycken färgburkar för 4000 kronor från en annan del av landet. Till det så tillkommer det hemtagningskostnader. Det är transport för 900 kronor och försäkring för 1 000 kronor.

· Beräkna varukostnaden för hela partiet färgburkar.

· Vad blir kostnaden per färgburk.

 

Tapetbutiken brukar använda sig av ett pålägg på 60%.

· Vad blir priset exklusive moms per styck?

· Vad blir priset inklusive moms per styck?

 

Förra året hade Tapetbutiken försäljningsintäkter på barntapeter för 560 000 kronor och en varukostnad på 310 000 kronor.

· Hur stor blev marginalen i kronor?

· Hur stor blev marginalen i %?

 

1) Ställ upp intäkter och kostnader samt uträkning av resultat.

Med hjälp av följande händelser nedan. Ställ upp företagets resultat under året.

Varuförsäljning 3 000 000

Varukostnad 300 000

Personalkostnad 700 000

Lokal 350 000

Avskrivning 200 000

Övriga kostnader 100 000

 

Med utgångspunkt från ditt uppställda resultat i frågan ovan. Svara nu på frågorna nedan. Visa uträkningar!

A) Beräkna butikens marginal i kronor.

Beräkna butikens marginal i procent.

 

Börja med att välja ut 3 stycken varor, det kan vara allt ifrån havregryn till en maskara. Det viktiga är att varorna går att köpa i två olika butiker (De ska vara identiska, exempelvis Barilla penne 500 gram)

Gå sedan till dessa två butiker och anteckna deras försäljningspris. Om det finns möjlighet för dig att få reda på deras varukostnad, ta reda på den. I annat fall får du göra en uppskattning och då använda samma varukostnad på varorna från de två olika varorna.


Fas 1 – bearbetning och analys

Denna del kräver att du gör vissa beräkningar och kalkyler. Om du har läst Företagsekonomi 1 är beräkningarna inte speciellt komplicerade. Om inte, kan du använda dig av informationen här nedan.

 

Steg 1: produktkalkyl – butik (samma för båda butikerna)

Vara

Butikspris

Ex moms

Marginal %

Varukostnad

Marginal i kr

A

500

400 1

40% 2

240 kr

160 kr 3

B

750

600 4

65% 5

210 kr

390 kr 6

C

 

 

 

 

 

 

Anm 1: för att få priset exkl moms tar du butikspriset x 0,8 dvs 500 x0,8 = 400.

Anm 2: för att få fram varukostnaden tar du 400 x (1,0 - 0,4) = 400 x 0,6 =240

Anm 3: marginalen i kronor för vara A blir då 400– 240 = 160

Anm 4: exklusive moms priset blir 750x 0,8 = 600

Anm 5: varukostnaden blir 600 x (1,0 - 0,65) = 600 x 0,35 = 210

Anm 6: marginalen i kronor för vara B blir då 600– 210 = 390

Marginal och pålägg är två olika begrepp.

Pålägg beräknas från varukostnaden. För vara A är pålägget 66,67% (160 dividerat med 240) och för vara B är pålägget 185,71% (390 dividerat med 210).
I kronor är marginal och pålägg dockalltid detsamma, dvs exakt samma summa i kronor och ören.
Var uppmärksam på de olika begreppen när du talar med personalen i butik.

 

Fas 2 – Lönsamhet

Nu har du gjort de ekonomiska beräkningarna och det är dags för att föra en diskussion kring lönsamhet.

Skiljer sig marginalen i de olika butikerna för varorna? Om så är fallet, vilka faktorer kan ligga till grund för att butikerna har olika försäljningspris?
Bedöm butikernas lönsamhet. Tror du att den ena butiken är mer lönsam än den andre, varför/varför inte?
Avslutningsvis; För ett resonemang kring lönsamhet i stort och hur en butik kan jobba för att öka sin lönsamhet. Vilka olika stratergier finns det? Vilka fördelar/nackdelar finns det med de olika strategierna? Motivera ditt svar!

 

Skulle vara tacksam för all hjälp

Välkommen till Pluggakuten!

Du har större chan satt få hjälp om du följer Pluggakutens regler:

  1. Gör en tråd för varje fråga.
  2. Ge varje tråd en unik rubrik som visar vad tråden handlar om. Tänk särskilt på att  undvika "Hjälp!!!" och liknande uttryck som inte tillför något.
  3. visa för varje fråga hur du har försökt själv och hur långt du har kommit.

Denna tråd låses. Du är välkommen att starta nya trådar som följer reglerna. /moderator

Tråden är låst för fler inlägg

Close