kduvet 2
Postad: 12 dec 2021 04:42 Redigerad: 12 dec 2021 10:16

EU:s struktur och uppbyggnad

 

1) Redogör för EU:s struktur och uppbyggnad (utgå från och använd begreppen)
2) Utifrån strukturen och uppbyggnaden, diskutera hur demokratiskt EU egentligen är,
eller inte är
3) Hur ser EU:s framtid ut? (Relatera till de utmaningar ni kan hitta inom EU-samarbetet
när det kommer till ideologiska, politiska, sociala och ekonomiska faktorer).

 

Jag har hittat det här på första frågan:

Sju institutioner med olika uppgifter
De sju institutionerna har olika arbetsuppgifter.

EU-kommissionen föreslår lagar som ministerrådet och Europaparlamentet sedan beslutar om.
Europeiska rådet, där medlemsländernas stats- och regeringschefer sitter, håller toppmöten och bestämmer över EU:s mål och prioriteringar.
EU-domstolen dömer i tvister som uppstår i EU.
Europeiska centralbanken håller koll på inflationen och samarbetet kring den gemensamma valutan euro.
Europeiska revisionsrätten granskar EU:s utgifter och inkomste

Jag undrar även om man kan bara förklara tydligare vad som menas med varje instiution.

Smutstvätt 22927 – Moderator
Postad: 12 dec 2021 10:15

Välkommen till Pluggakuten! Lägg varje fråga i en egen tråd, så blir det mindre rörigt! Rubriken har ändrats från "Hej, jag har en samälls examination som. Kommande frågor förekommer." till nuvarande. /moderator 

Svara Avbryt
Close