16 svar
87 visningar
enigma 8
Postad: 3 nov 2018 Redigerad: 3 nov 2018

Titrering

25,00 cm3 är en natriumkarbonatlösning titrerades med 0,100/dm3 saltsyra med brmkresolgrönt som indikator det gick åt 37,60 cm3 . bäräkna koncentrationen

Ändrade rubriken från "Hej ! vet någon hur kan man lösa den här uppgiften? jag läser distans ," till Titrering /Smaragdalena, moderator

Smaragdalena 24348 – Moderator
Postad: 3 nov 2018 Redigerad: 3 nov 2018

Välkommen till Pluggakuten!

Hur har du tänkt själv? Det står i Pluggakutens regler att man skall visa hur man har försökt och hur långt man har kommit.

Börja med att skriva en reaktionsformel. Man använder bromkresolgrönt som indikator - vilket är omslagsintervallet? Titreras natriumkarbonat som en- eller tvåprotonig bas?

enigma 8
Postad: 8 nov 2018

Jag har kommit fram svar till 1,504 mol/dm3 jag vet inte om jag har svart rätt , någon vet ?

Cs= 0,1 mol/dm3

Vb= 25 dm3   25/1000  = 0,025 

Vs= 37.60 dm3      37,60/1000 = 0,0376 

C= 0,0376/0,025= 1,504 

SvanteR 1492
Postad: 8 nov 2018

Du är på rätt väg men har inte rätt svar. När du räknar 0,0376/0,025= 1,504 så är det visserligen en uträkning som ska göras på väg till rätt svar, men det är inte svaret!

Vet du vad det är du räknar ut egentligen? Det är inte en koncentration! Vilken formel använder du och vad är det du stoppar in?

Det står i uppgiften att man använder bromkresolgrönt som indikator. Vid vilket pH är indikatorns omslagspunkt? Titrerar man natriumkarbonat som en enprotonig eller tvåprotonig bas? Vilken reaktionsformel använder man? Är 1 mol HCl ekvivalent med 1 eller ½ mol natriumkarbonat? Detta är frågor du måste ha svaret på innan det är lönt att börja räkna alls.

enigma 8
Postad: 8 nov 2018

Na2Co2+HCl--- NaHCO3+NaCl

Vid vilket pH är indikatorns omslagspunkt? Titrerar man natriumkarbonat som en enprotonig eller tvåprotonig bas?

enigma 8
Postad: 8 nov 2018

pH 7 är grönt 

Om du hade haft BTB, ja, men in den här uppgiften är pH-indikatorn bromkresolgrönt, inte bromtymolblått.

Smaragdalena skrev:

Vid vilket pH är indikatorns omslagspunkt? Titrerar man natriumkarbonat som en enprotonig eller tvåprotonig bas?

enigma 8
Postad: 8 nov 2018

okej

Jag vet inte hur kan jag skriva mer , det verkar att jag  inte får hjälp , bara en chatt är på gång .

Om du följer de råd du får och svarar på de frågor jag ställer, kommer du att få mer hjälp, men jag tänker inte ge dig färdiga svar. Meningen med Pluggakuten är att du skall få den hjälp du behöver för att kunna lösa dina uppgifter själv, inte att någon annan skall servera dig färdiga lösninga rpå dina problem.

Smaragdalena skrev:
Smaragdalena skrev:

Vid vilket pH är indikatorns omslagspunkt? Titrerar man natriumkarbonat som en enprotonig eller tvåprotonig bas?

enigma 8
Postad: 12 nov 2018

jag har börjat om att skriva så här 

  Na2 Co3 +2Hcl-----> 2Na+2cl+co3+2H 

                       

c1v1 = c2v2

0,1.0,0376/2=c2.0,025/2= 0,752

 Börja med att bestämma om natriumkarbonatet titreras som en- eller tvåprotonig bas och motivera varför. Skriv sedan en reaktionsformel utan åskådarjoner.  

enigma 8
Postad: 13 nov 2018

bromkresolgrönt omslagpunkt är 3,8 - 5,4 

1 mol HCl ekvivalent med  ½ mol natriumkarbona.

2 st Hcl/NaCo3

         1  / 0,5 

n= v.c  37,6/1000.0,1=0,00376

n(NaC03) 2.0,00376=0,0072 mol

c(NaCo3)=n/v= 0,00375/0,025= 0,301 mol/dm3

Varför vägrar du följa de råd du får?

Skriv sedan en reaktionsformel utan åskådarjoner.

37,60 ml saltsyra med koncentrationen 0,100 mol/dm^3 innehåller 0.003 76 mol oxoniumjoner. Du behöver ha en korrekt reaktionsformeln för att veta hur många mol karbonatjoner detta motsvarar (den siffran du har skrivit är fel).

enigma 8
Postad: 13 nov 2018

 

Skriv sedan en reaktionsformel utan åskådarjoner.

 mol/dm^3

 Ag+ (aq)+No 3- (aq)+K+(aq)+Cl- (aq) ―>AgCl (s)+No3 -(aq)+K+ (aq) 

 är den menar du? 

Nej. Reaktionen det handlar om i den här uppgiften är en syhrabasreaktion mellan en syra och karbonatjon, inte en utfällningsreaktion där det bildas silverklorid, och där det dessutom finns en massa åskådarjoner som inte deltar i reaktionen.

Svara Avbryt
Close