3 svar
270 visningar
Olaf-Johansson är nöjd med hjälpen
Olaf-Johansson 502 – Fd. Medlem
Postad: 20 maj 2020 12:26 Redigerad: 20 maj 2020 13:17

Nefron/henles slynga återtagandet av salt

Kan någon ge mig en mer detaljerad beskrivning av hur salt återtas. Har hört att det är på grund av att vatten återtas på vägen ner skillnaden i saltkoncentrationen leder salt till att återtas. Men det känns som ett cirkelresonemang, då vatten från första början tas in på grund av att salt koncentrationen är högre ute än inne.

Smaragdalena 73686 – Lärare
Postad: 20 maj 2020 13:12

Helenslynga återtagandet av salt
Kan någon ge mig en mer detaljerad beskrivning av hur salt återtas. Har hört att det är på grund av att vatten återtas på vägen ner skillnaden i saltkoncentrationen leder salt till att återtas. Men det känns som ett cirkelresonemang, då vatten från första början tas in på grund av att salt koncentrationen är högre ute än inne.

Vad betyder "Helenslynga"? Varken Wikipedia eller google kan hjälpa mig - enda träffen på google var den hrä tråden.

Olaf-Johansson 502 – Fd. Medlem
Postad: 20 maj 2020 13:17 Redigerad: 20 maj 2020 13:18
Smaragdalena skrev:

Helenslynga återtagandet av salt
Kan någon ge mig en mer detaljerad beskrivning av hur salt återtas. Har hört att det är på grund av att vatten återtas på vägen ner skillnaden i saltkoncentrationen leder salt till att återtas. Men det känns som ett cirkelresonemang, då vatten från första början tas in på grund av att salt koncentrationen är högre ute än inne.

Vad betyder "Helenslynga"? Varken Wikipedia eller google kan hjälpa mig - enda träffen på google var den hrä tråden.

nefron/henles slynga

mag1 8351
Postad: 20 maj 2020 13:42

Du har rätt i att det är lite liknande ett cirkelresonemang, men det är likt en slynga eller loop.

Det är flera faktorer som gör återupptaget möjligt, där flera olika proteiner (transportörer och kanaler) ser till att vatten och  salter tas upp, och att urinen koncentreras till sekundärurin.

 

1) På vägen ner i Henles slynga (fallande slyngan) är eptitelet (=väggen av celler, som i detta fall täcker slyngans insida) genomsläppligt för vatten, men inte för Na+/Cl- eller urea. Så mängden osmolyter (=osmotiskt aktiva ämnen, som kan ge osmos, t.ex. Na+) ökar i urinen, då vatten tas upp genom aquaporin. Det som driver detta vattenupptaget kommer vi snart till.

2) Böjen i njurens matrix, extremt hög koncentration av osmolyter.

3) På väg upp (stigande slyngan) har epitelcellerna istället transportörer tar upp Na+/K+/Cl- (genom en process av kopplad ko-transport, ko- menar inte på någon idisslare på ängen utan på att detta sker tillsammans, d.v.s. kooperativt). Detta upptag driver upptaget av andra katjoner som Mg2+, Ca2+. På så vis minskar koncentrationen av osmotisk aktiva ämnen i urinen, men ökar på insidan av kroppen. Då både fallande och stigande slyngan är nära varandra kommer vatten att dras till de extra osmolyter som tas upp i stigande slyngan, och detta vatten kommer ifrån insidan av den fallande slyngan.

 

Så genom denna böj, och att Na+/K+/Cl- tas upp i den stigande slyngan, drivs upptaget av vatten i den fallande slyngan.

 

Fiffigt och energikonservativt sätt att återuppta både salter (osmolyterna) och vatten tillbaka till kroppen.

 

Denna bild visar schematiskt hur osmolariteten (mängden osmolyter, t.ex. Na+) ändras i slyngan på väg ner och upp. I böjen är osmolaritet 1200 mOsm, vilket går då det är i en annan del av njuren, det är därför slyngan dippar och upp igen. Blodplasma har som jämförelse en osmolaritet under 300 mOsm.

Svara Avbryt
Close