0 svar
122 visningar
amadeus 2
Postad: 28 okt 2021 19:31 Redigerad: 29 okt 2021 19:55

Litium i vatten

Försök koppla resultaten på laborationen med de kunskaper du har i kemi. En del kunskaper har du fått på lektionerna här på gymnasiet. Kunskapen om BTB hoppas jag du har från högstadiet. Andra kunskaper kanske du måste googla fram. Jag kan hjälpa dig med en sak: Vid kemiska reaktioner frigörs ofta värme. Alltså har det skett en kemisk reaktion. deta är det jag har gort hitils 

Litium i vatten  
Namn: Amadeus Karlsson Te21, hemligt (medlaborant) 
Datum: 2021-10-23 
Hypotes:  vad tror ni händer när vi stoppar litium i vatten. Leder inte ström i vatten tror inte det smulas sönder  
Materiell: provrör, liten bägare, provrörställ, btb, fenolftalein, tändsticksask, degeltång, urglas, litium, kniv, doppelektrod. 
Genomförande 
Vi hällde ca 5 cm vatten i ett provrör, därefter kollade vi ifall det var tort i dragskåpet och det var det. Men försäkerhetens skull måste vi ha skyddsglasögon på oss under denna labb så vi satte på oss skyddsglasögon. Vi väntade på att lärare kom med litium till oss som vi sedermera skar upp, sedan så tog vi i litiumet med degeltång och la det på ett urglas. Vi förberedde oss på att tända en på tändsticka, sedan med degeltången tog vi biten av litium och stoppade den i vattnet, när den var i vattnet så bildades det en gas som vi tände eld på. Sedan så kände vi vilken tempratur den hade. Därefter så hällde vi över innehållet i en liten bägare sedemera så testade vi ledningsförmågan med hjälp av doppelektroden föratt se om det började lyssa eller inte. Efteråt så hällde vi över hälften av allt i ett provrör för att testa om det var surt, neutral eller basiskt.  och sedan så stängde vi igen dragskåpet diskade och hällde ner litiumets i diskhon som var i dragskåpet. 
 
Resultat 
Vi stoppade ner doppelektroden i litiumvätskan och fick då resultatet att droppelelektrodens lampa började lysa vilket betyder att vätskan leder ström.  
Litiumet gick från fast form (s) -> gas form (g) när den kom i kontakt med vattnet.  
Vi kände på röret och den blev lite varmare än tidigare. 
När vi tände eld på gasen från litiumet blev lågan lysande i färgen röd-rosa. 
Med fenolftalein blev det lila vilket indikerar på att det är basiskt. 
Med BTB blev det blått och blått indikerar också på att det är basiskt. 
Diskussion: 
I min hypotes trodde jag att när vi stoppar litium i vatten, så Leder den inte ström i vatten men jag  tror även att den inte skulle falla sönder. Jag hade fel den blev till gas när den kom i kontakt  med vattnet och den ledde ström vilket jag inte trodde, jag tänkte då att det måste nog vara en isotop för att litiumet ska leda ström man jag hade fel där med litiumet leder faktiskt ström!   

Har jag gort att eller inte?


 

Svara Avbryt
Close