5 svar
31 visningar
cylotic123 10
Postad: 8 apr 13:51

Heterogena jämvikter- rent dricksvatten

Hej! 

Diskutera hur problemet med den dåliga tillgången på rent dricksvatten kan bero på heterogena jämvikter.

Har försökt att hitta källor eller förklaringar på varför tillgång på dricksvatten kan bero på heterogena jämvikter men hittar verkligen inte något. 

Om någon vet några källor eller tips på varför det är så vore jag tacksam. 

Vad innebär heterogena jämvikter, till att börja med?

Vilka är de vanligaste föroreningarna i potentiellt dricksvatten?

mag1 1983
Postad: 8 apr 17:04 Redigerad: 8 apr 17:04

Precis som i din andra uppgift om heterogena jämvikter (den med medicinsk anknytning) kan du fundera över om det kan finnas något vanligtvis fast material (kristaller/mineraler) som i mycket begränsad del kan lösa sig i dricksvatten. Detta är ingen fara om du dricker ett enstaka glas, men om detta är din källa till dricksvatten kommer du över tid få i dig mängder som kan vara skadliga.

cylotic123 10
Postad: 8 apr 17:18

Heterogena jämvikter är jämvikter som sker i flera olika faser. 

Att besvara denna fråga går det alltså bra att ta upp exempelvis försurning och sedan koppla till urlakning där växtnäring i fast form löses upp till olika vattendrag? 

mag1 1983
Postad: 8 apr 19:55

Nja, urlakad växtnäring är nog inte så stort problem att dricka. Men om de urlakade näringsämnena leder till att mikroorganismer växer kan det kanske bli ett problem. 

Det är t.ex. problem med arsenik som löses från mineraler och jordartsmaterial i en del länder i Sydostasien, där nya brunnar borrats för att ge befolkningen tillgång till dricksvatten utan mikroorganismer. Flodvattnen som tidigare användes saknar så klart arseniken, men då vattnet inte renas innehåller det mikroorganismer från befolkningens avföring, samt motsvarande från boskap.

cylotic123 10
Postad: 8 apr 20:44
mag1 skrev:

Nja, urlakad växtnäring är nog inte så stort problem att dricka. Men om de urlakade näringsämnena leder till att mikroorganismer växer kan det kanske bli ett problem. 

Det är t.ex. problem med arsenik som löses från mineraler och jordartsmaterial i en del länder i Sydostasien, där nya brunnar borrats för att ge befolkningen tillgång till dricksvatten utan mikroorganismer. Flodvattnen som tidigare användes saknar så klart arseniken, men då vattnet inte renas innehåller det mikroorganismer från befolkningens avföring, samt motsvarande från boskap.

Du menar alltså att det i dessa länder finns två olika problem? Ett med arsenik i brunnsvatten och ett med flodvatten som innehåller mikroorganismer? 

Jag tänker mig att man först tar upp nedfall av ammoniak och kväveoxider som leder till övergödning och försurning. Övergödning kan enligt wikipedia leda till "massutveckling av giftiga planktonalger". Det står även att reningsverk inte kan ta hand om hela mängden av föroreningar, som hypotetiskt sätt leder till att vatten blir förorenad som jag har förstått det. 

Det jag inte förstår med denna fråga är vilka faktorer som är mest relevanta att ta upp.

Svara Avbryt
Close