1 svar
21 visningar
Naturare573 17
Postad: 9 okt 00:15

Historia 1- stormaktstiden

Hej. Under stormaktstiden skedde det mycket invandring från bland annat tyskland och scottland, till Sverige. Dessa blev väldigt bra bemötta i Sverige. Jag vill nu veta vad som skiljer sig till dagens invandring? Varför blev de på stormaktstiden så bra bemötta och hur bemöter vi invandrarna idag?

Det är en politiskt laddad fråga, åtminstone just nu, men några gissningar: 

  • De flesta personer var bönder eller arbetade med något hantverk, exempelvis smed eller skomakare. Idag behöver du kunna svenska på en hög nivå för att kunna studera, vilket många arbeten kräver. Preindustrialiseringens arbeten ställde nog lägre krav på språkkunskaper, och det var kanske på det viset lättare att smälta in i de mindre samhällen som fanns. Dessutom är framförallt tyska ett språk som är ganska likt svenskan (svenska och tyska tillhör samma språkstam, de germanska språken), vilket också kan göra det lättare att lära sig. 
  • De invandrare som kom hit hade ofta redan  yrkeskunskaper, och i kombination med de lägre språkkraven och det faktum att många av arbetena var ganska ensamma, gjorde att de kunde försörja sig ganska direkt. Det är ingen större skillnad mellan att tillverka skor i Skottland mot att tillverka skor i Sverige. Jämför det med att många invandrare idag kommer till Sverige som asylsökande, många gånger med trauman och andra hemska upplevelser i bagaget. 
  • Mindre samhällen kan också bidra till minskad segregation - om det finns tusen hushåll i ett samhälle, lär det vara svårt att bo femhundra hushåll i samma del av samhället. Det faktum att många var bönder innebar också att man bodde mer utspritt, oavsett bakgrund. 
  • Och såklart, som alltid, kanske rasism också. Invandrarna från Tyskland var/är mer lika svenskarna än personer från Mellanöstern och Afrika. 
  • Dessutom vill jag ifrågasätta uppgiften att invandrarna då blev väl mottagna. Vem säger det, och vad räknas som bra? Det är extremt svårt att jämföra dagens postindustriella värld med de samhällen som fanns under stormaktstiden. 

Det var några olika tankar om den saken. Lägre språkkrav och en språkbakgrund som var närmare svenskan än dagens, lättare att försörja sig själv och lättare att börja arbeta med de kunskaper man hade, och så lite rasism på det, skulle jag gissa. 

Svara Avbryt
Close