7 svar
119 visningar
behemoth 70
Postad: 16 okt 2021 16:36

Hitta alla lösningar till ekvationsystem

Jag har ekvationsystem ovan och ska få ut alla lösningar till det. Jag tror att jag har löst det, men är lite osäker på ifall jag missat något. Så resonerar lite högt så kan ni se ifall det är tokigt :)

 

Jag har löst ut determinanten och fått det(0) då a=-1 och a=5. Genom att prova de två ser jag att ekvationsystemet inte har några lösningar då jag får 0 0 0 = siffra. Jag tolkar detta som om att det inte finns ett sätt att få oändligt många lösningar till mitt ekvationsystem, stämmer det? och då a inte är -1 eller 5 har systemet en lösning.

 

Stämmer mina resonemang eller är det något som är helt tokigt?

Tomten 1278
Postad: 16 okt 2021 18:59

1. Förstår inte vad du menar med "000=siffra".

2. Skrivsättet det(0) är olämpligt. Determinant kan man bestämma för en matris M och i detta fallet innehåller M talet a, så M är inte nollmatrisen. Din ekvation bör alltså skrivas  det (M) =0. Eftersom det är längesedan jag var inne på matriser, så skulle jag nog här kosta på mig att skriva ut ekv. systemet i de båda fallen du funnit, för att se på vilket sätt systemet urartar för resp a-värde (orimlighet/oändligt många lösningar). 

behemoth 70
Postad: 17 okt 2021 08:24
Tomten skrev:

1. Förstår inte vad du menar med "000=siffra".

2. Skrivsättet det(0) är olämpligt. Determinant kan man bestämma för en matris M och i detta fallet innehåller M talet a, så M är inte nollmatrisen. Din ekvation bör alltså skrivas  det (M) =0. Eftersom det är längesedan jag var inne på matriser, så skulle jag nog här kosta på mig att skriva ut ekv. systemet i de båda fallen du funnit, för att se på vilket sätt systemet urartar för resp a-värde (orimlighet/oändligt många lösningar). 

1. Det är bottenraden på matrisen som jag får när jag använder mig utav de determinanter jag fått fram :) Dvs 0 0 0 5, och det tolkar jag som om att de systemen jag får inte har några lösningar.

 

2. Var nog otydlig i min text, men har räknat ut de två olika matriserna jag fått med a=-1 respektive a=5.

 

Så det(M)0 vid a=-1 och a=5. Är det ett korrekt sätt att skriva det på? 

Tomten 1278
Postad: 17 okt 2021 11:49

Det finns oändligt många värden på determinanten det(M) som är skilda från 0 och då finns det oändligt många värden som a kan anta. Ska det inte vara det (M) = 0  för a=-1 och a=5 ?

behemoth 70
Postad: 17 okt 2021 11:55
Tomten skrev:

Det finns oändligt många värden på determinanten det(M) som är skilda från 0 och då finns det oändligt många värden som a kan anta. Ska det inte vara det (M) = 0  för a=-1 och a=5 ?

Jo såklart, skyller på att jag var nyvaken :p

Tomten 1278
Postad: 17 okt 2021 12:20

Om du fått ut alla lösningar både för det(M)=0 och prövat vad för slags urartande som uppstår vid a=-1 och a=5   (det(M)=0), så ska det nog vara OK.

behemoth 70
Postad: 17 okt 2021 12:29
Tomten skrev:

Om du fått ut alla lösningar både för det(M)=0 och prövat vad för slags urartande som uppstår vid a=-1 och a=5   (det(M)=0), så ska det nog vara OK.

Jo men det har jag :) Då det(M)=0 får jag 000x där x är en siffra, således har de systemet inga lösningar. Det finns inte heller något sätt att få oändligt många lösningar till systemet då båda det(M)=0  inte ger något. Och så länge a inte är -1 eller 5 ger det systemet en exat lösning.

 

Eller är mina resonemang fel?

Tomten 1278
Postad: 18 okt 2021 08:53

När jag kontrollerar a=-1 och a=5, så sätter jag in dessa värden i ekvationssystemet och ser efter vad som händer när man försöker lösa det på traditionellt sätt d v s utan matrisräkning. När du skriver symbolen "klammer 0 00  x klammer" så förmodar jag att det ska vara någon slags matrissymbol. Den har jag aldrig sett och jag tror inte den är gängse och vet inte vad den betyder. Teorin för att lösa ekvationssystem med matriser är i korthet följande: Koefficienterna i ekvationssystemet bildar en koefficientmatris M (i ditt fall en 3x3 matris). De obekanta x, x, ,, skriver vi som en kolumnmatris som vi kan kalla X. M uppfattar vi som en avbildning av vektorrummet V (i detta fallet R) in i V. Ekvationssystemet skriver vi då på formen  M(X) = A, där A är högerledet i kolumnform och M(X) betyder matrismultiplikation från vänster av M och X. Den inversa matrisen  M-1  existerar om och endast om det(M) är skilt från 0. M kallas reguljär om den har invers. Då kan man lösa systemet genom att ta  M-1 (M(X))= M-1 (A)   som ger  X = M-1 (A). Din symbol antyder att M-1 M skulle vara en nollmatris, men det(M)=0 medför inte att M måste vara en nollmatris. Jag tror att du gjort rätt men dina symboler föranleder viss (kanske onödig) tvekan.

Svara Avbryt
Close