Qetsiyah 6509 – Livehjälpare
Postad: 10 jul 2022 12:51 Redigerad: 10 jul 2022 12:52

Hitta bildduplikat med windows bash script

Hej, jag behöver organisera mina gamla bilder för att frigöra utrymme. Jag har den här mappen:

Där bilderna i 100APPLE är duplikat (till filnamn och själva bilderna, jag har kollat) med de som finns i de daterade mapparna. Jag vågar dock inte radera 100APPLE rakt av för att de kanske inte överlappar helt. Jag vill skriva ett skript som jämför filnamn mellan 100APPLE och de daterade mapparna, hur gör jag det?

Qetsiyah 6509 – Livehjälpare
Postad: 10 jul 2022 13:37

Jag använder programmet winmerge istället, men jag har en följdfråga.

På "comparison result" kan det stå:

Jag har fått "idential files" på alla videor men "identical binaries" på alla bilder, varför är det så och vad betyder det?

D4NIEL 2614
Postad: 10 jul 2022 16:11 Redigerad: 10 jul 2022 16:12

Har aldrig använt winmerge, men det här (eller något som liknar det) borde ge en lista med filer i 100APPLE som inte finns i 20* biblioteken.

$ls1 = Get-ChildItem -Recurse -Path '100APPLE'
$ls2 = Get-ChildItem -Recurse -Path '20*' | where {$ls1.name -eq $_.name}

Compare-Object -ReferenceObject $ls1 -DifferenceObject $ls2 -Property Name | where {$_.SideIndicator -eq "<="}
Hondel 1304
Postad: 10 jul 2022 20:19 Redigerad: 10 jul 2022 20:19

Om du hanterar Python bättre kan man göra samma sak även där. Modulerna os och shutil kan nog vara behjälpliga :)


Tillägg: 10 jul 2022 20:20

Jag kan nämligen inte alls skriva batch och skulle använt Python…..

Svara Avbryt
Close