1 svar
26 visningar
nilson99 är nöjd med hjälpen
nilson99 328 – Avstängd
Postad: 4 feb 2020 12:25

Hitta max och min punkter inom intervallet

Frågan och lösningen. Hur fick de fram 5/4 längst ner där? 

Smaragdalena 57658 – Lärare
Postad: 4 feb 2020 12:57

Det står i stycket strax ovanför, det där man undersöker linjen y=1, när f(x)=x-x2+1 så f'(x)=1-2x. Derivatan är 0 för x=½ som ger y-värdet 0,5-0,25+1=1,25.

Svara Avbryt
Close