0 svar
17 visningar
avenged93 159
Postad: 12 okt 2018

Hitta motsvarande z-värde när man vet procentandelen?

Jag har följande uppgift. 

"Man gör 476 oberoende signifikanstest på nivån 5 procent. Nollhypotesen är i samtliga fall korrekt. Bestäm ett heltal X0 sådant att Pr(X x095%."

Jag tänker mig att jag kan approximera det till X är Nf(my=23.8 , standard. 23.8)

Alltså Pr[Z(X0-23.8) / 23.8] = 95 %. 

Hur ska jag fortsätta härifrån? Enligt facit ska det bli 31 och när jag slog in det i miniräknaren och använde mig av invNorm(0.95,23.8,23.8) fick jag svaret 31.825 vilket inte blir 31 om man avrundar. 

Svara Avbryt
Close