1 svar
727 visningar
foad hamad 34
Postad: 2 dec 2018 Redigerad: 2 dec 2018

Franska revolutionen

Hej!

Jag fick tre frågor och jag svarade på de men behöver hjälp att rätta de. kan nån vissa mig är de svar rätt eller fel?

Tack för hjälpen 

a) Med den franska revolutionen föddes nationalismen. Vilka faktorer brukar man säga skapar nationalism, och vilka av dessa fanns i Frankrike vid 1700-talets slut? Hur reagerade exempelvis andra länder på det nya styret i Frankrike? Med den industriella revolutionen föddes också den moderna samhällsdebatten. Vilka nya mötesplatser gynnade politisk debatt och hur?

b) Den franska revolutionen ledde till andra revolutioner i Europa, vilka? Nämn EN av dem och redogör för bakgrund, förlopp och konsekvenser.

 

c) Redogör för vilka samhällsklasser och vilka ideologier som fanns. Jämför genom att redovisa likheter och skillnader i ideologiernas syn på exempelvis rösträtten, kyrkan och vilka som skall ha makten. Vilken ideologi knyts till vilken samhällsklass, och varför?

*

a)

Nationalism är en uppfattning om hur staten bör överväga det, på ett något mer obligatoriskt sätt. Den har sina rötter i 1800-talets krig och revolutioner i bland annat USA och Frankrike. Tanken är att staten framför allt måste försvara människors språk, kultur och till och med deras religion. Men man bör inte förväxla nationalism med nationalism eftersom dessa två ideologier är väldigt olika. Ser tillbaka kan nationalismen vara bra för både amerikaner och franska, men ledde ofta till krig och konflikter runt om i världen.
Nationalismen framkom i Europa under artonhundratalet och på 1800-talet ledde till att nationstaterna grundades, som vi känner till idag.I varje fall har Frankrike skapat en revolutionerande och Napoleonkrigen, en stark nationalistiska stämningar i Europa och bidragit till nationalisering av landet, men det kan sägas att den externa hotet från Frankrike och skapandet av en nationell medvetenhet om människorna i de drabbade områdena. Nationalism främjades främst inom liberalismen och sedan inom konservativa cirklar.På sikt hjälpte människor i vissa områden, som den grekiska halvön, att söka frihet från vad de såg som en utländsk makt. På andra ställen, som i Italien, kämpade en person för en autonom region för en nationell stat med motiveringen att de tillhörde samma personer. Utan överdrift kan nittonde och sextonde århundraden ses som århundraden nationalism.

b)

I slutet av 1840-talet fanns det starkt missnöje med österrikisk regel i norr, mot kungar som styrde många hälften av befolkningen. När rapporter från marsrevolutionen anlände till Wien till Italien, gick resan direkt till Lombardiet och Venedig. Joseph Radetzky den österrikiska befälhavaren i Milano tvingades att evakuera staden. I Venedig förklarade staden sin oberoende republik under Daniel Manin. Karl Albar i Sardinien som länge drömde om en förenad italiensk regel stod uppe i upproret och ignorerades i slutet av mars över gränsen till Österrike.

c)Ideologier under 1800-talet
Efter konferensen i Wien var bojkotten Europas politiska ideologi. Men efter 1848-revolutionerna som trängde igenom liberalismen och blev den rådande ideologin. Samtidigt fick socialismen sitt genombrott och började utmana liberalismens ställning.
Socialismens krav på jämställdhet utgör ett allvarligt hot mot makten i medelklassen. Liberaler svarade på detta hot på olika sätt. En möjlighet är att arbeta med konservativa för att förhindra socialister. I sådana fall är regeringar ofta konservativa, liberala och konservativa.Ett annat sätt är att acceptera några av socialismens krav inom sin egen ideologi. Under nittonde århundradet, som härrör från andra former av socialistiska ideologier, bara för att konservativa och liberaler inser att de behöver förbättra de fattiges liv, om socialisterna har ett stort inflytande. Dessa sociala former kallas blandade konservativa måste vara starka skäl för att locka alla medborgare och social liberalism människor måste vara fria så mycket som möjligt, men gjordes alkalisk om de tar hand om de svaga och Balooukr.

Följ Pluggakutens regler!

  1. Gör EN tråd för varje fråga, inte tre frågor i samma tråd
  2. Ge varje fråga en unik rubrik, som berättar vad frågan handlar om. Undvik särskilt ord som Hjälp och annat betydelselöst.

Jag låser den här tråden.Starta en ny tråd för varje fråga du vill ha svar på, och se till att ge trådarna vettiga rubriker, t ex nationalismen, fler europeiska revolutioner respektive ideologier. Det är bra att du skriver vad du har tänkt själv. Du kan gärna klipp-och-klistra från den här tråden till de tre nya. /moderator

Tråden är låst för fler inlägg

Close