2 svar
133 visningar
indrara 4
Postad: 15 mar 2019 Redigerad: 10 jul 2020

Inkomst- och skatteberäkning

Uppgift 1

Inkomst- och skatteberäkning för Snabbåkeriet AB

Snabbåkeriet AB redovisade förra året ett resultat på 108 000 kr före skatt. Man har bl a bokfört följande kostnader: medlemsavgift i Åkeriföreningen 1 500 kr, gåva till Vägsamariterna 2 000 kr och fortkörningsböter 1 400 kr. Året dessförinnan redovisade bolaget en förlust på 20 000 kr. Årets schablonränta på periodi­se­ringsfonden är 4 000 kr. Man har under förra året betalat 24 000 kr som F-skatt. Beräkna bolagets slutliga skatt.

 

Taxering 2018

Förra året 108 000 kr före skatt
Grundavdrag
Ej avdragsgilla kostnader 3500 kr
Övriga externa kostnader -1400 kr
Räntekostnader -4 000 kr
Skatt 24 000 kr
=


Skriv en informativ rubrik som beskriver trådens innehåll. /Smutstvätt, moderator

Bios22rami 2
Postad: 10 jul 2020

 

Redovisat resultat                    108 000

Ej avdragsgilla kostnader                                     + 4 900

Schablonränta                             + 4 000

Förlust föregående år                                           –20 000

Nettointäkt                                 96 900

Beskattningsbar inkomst                                     96 900

Slutlig skatt 0,22 · 96 900 =                                   21 318

Avgår preliminär skatt              – 24 000

Överskott                                     2 682

Fixade rubriken på denna urgamla tråd. /moderator

Svara Avbryt
Close