1 svar
1683 visningar
Magda 1 – Fd. Medlem
Postad: 23 maj 2020 22:47 Redigerad: 23 maj 2020 22:54

hjälp är jag på rätt spår med min argumenterande text har kört fast.

Uppdrag två, del 2
Barns olika uppväxtmiljöer och levnadsvillkor ser väldig olika ut och de flesta länderna i världen ska följa FN:s barnkonvention. Trots det ser barns och ungas förutsättningar och livsvillkor väldigt olika ut beroende på var de växer upp, även var i Sverige de växer upp.
Utifrån dina nyförvärvade kunskaper ska du nu ge förslag till åtgärder som du anser krävs för att förbättra livsvillkoren för barn och ungdomar i Sverige. Att vuxna har stor betydelse för barnens lärande och växande känner vi till, men på vilket sätt kan de vara stödjande och utmanande? Försök att i din text vara argumenterande.

Hur kan vi förbättra våra barns livsvilkor
Inledning
Idag lever många barn och ungdomar i familjer med våld, missbruk psykisk ohälsa men det kan även vara barn som blir utsatta för mobbing, kräkningar och hot. Hur kan vi hjälpa dom och hur kan vi göra för att förbättra deras liv.
Tes
Idag är det ett hårdare klimat i samhället, men vi lever också i en värld där vi ständigt är uppkopplade och nåbara. Barn kan lättare få kontakt med varandra och vi vuxna ser inte lika lätt vad som sker. Även om barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 så är vi långt ifrån där barns röst blir hörda, speciellt i fallen där det handlar om våld i familjer.
Argument 1
För det första så måste vi se över våra utbildningar. Att man redan tidigt i förskolan kan se signaler att något är fel, att införa ett tjänstemanansvar igen vilket togs bort på 70 talet. Tyvärr är det inte så idag. Ett exempel på detta är lilla hjärtat, en liten flicka som var fosterhemsplacerad redan från start men där dom biologiska föräldrarna överklagade och fick rätt så när hon va 2 år fick hon lämna det som alltid varit hennes hem och efter några månader av vanvård hos dom biologiska föräldrarna så var hon död. Var fanns hennes skyddsnät, var fanns barnkonventionen. Fosterföräldern förlorade en för dom ett älskat litet barn.


Tråd flyttad från Övriga diskussioner > Studieteknik till nuvarande. /Smutstvätt, moderator

Sacdiyo 1
Postad: 31 aug 2022 11:19

Kan någon förklara detta uppdrag? Tack 

Nu ska du beskriva ett projektarbete (temaarbete) som du vill arbeta med i skapande verksamhet. Beskriv vad du vill göra, hur du arbetar med det och vilka delar från läroplanen du lyckas få med. Ditt projektarbete (temaarbete) ska bestå av minst tre tillfällen då du jobbar med detta, inklusive en första träff med inspiration och en sista med ett avslut.

Svara Avbryt
Close