2 svar
50 visningar
MittIPrick 7
Postad: 2 jan 2021

Hjälp med att förstå kunskapskraven för Naturkunskap 1b på Skolverket

Såhär står det på Skolverket

Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.

- Vad menar man med en nyanserad diskussion kring frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle?

- Hur ser utforskande frågor ut som har komplexa förklaringar och argument? Exempel?

- Vilka tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ kan ha välgrundande och nyanserade argument, och exempel på dessa?

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.

- Hur ser en utförlig och nyanserad redogörelse för ”hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen” ut?

- Hur ser en utförlig och nyanserad diskussion kring konsekvenser av livsstilar (såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön) ut? Hur ser en underbyggande diskussion som har välgrundade och nyanserade argument ut för dessa?

Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.

- Hur ser en utförlig exempel ut på hur naturvetenskap kopplas till hållbar utveckling? Hur ser en ”välgrundad och nyanserad slutsats” ut utifrån dessa exempel, och hur ser ”nyanserade och välgrundade” handlingsalternativ ut?

Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.


- Hur ser en översiktlig beskrivning om organisationen av naturvetenskap ut, och vad menas med att det kan användas för en kritisk granskning?

- Hur ser ett förslag och ett utförande av en enkel naturvetenskaplig undersökning och en utförlig samt nyanserad redogörelse för den undersökningen ut?

- Exempel på teorier som kan prövas m.h.a. kritisk granskning, och hur ser en diskussion ut som är utförlig och nyanserad utifrån de exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt?

MittIPrick 7
Postad: 2 jan 2021 Redigerad: 2 jan 2021

Jag frågade någon annan som läste samma kurs på Komvux, och de sa såhär:

Jag tror det är svårt att ge exempel på kriterierna om man inte har en konkret frågeställning i en uppgift att gå utifrån. De uppgifter man får/har är utformade på det sättet där man kan nå allt från E-A. För betygsmålet A krävs helt enkelt lite extra (men det är svårt att säga), vara väldigt utförlig och förklara allt väldigt ingående och även förklara saker med hjälp av källor. Att vara nyanserad skulle innebära, tror jag, att man ser saker ifrån olika perspektiv, och ser olika problem/lösningar. Att man går helt enkelt in i frågan mer på djupet och analyserar.

Gällande de naturvetenskapliga undersökningar (alltså laborationerna) skulle det kräva att man säkerställer att man har med alla bitar i instruktionerna och att laborationsrapport är disponerad utifrån gängse formalia, alltså som en vetenskaplig rapport bör se ut. Att man ger en fin diskussion i slutet som slutsatser diskuteras i. Sedan koppla ihop slutsatser till källorna som man presenterar i inledningen.

Hur mycket utöver det skulle ni säga är behövd att man bör tillägga? För mig var detta inget nytt direkt, jag känner att det är lite ifrån lärarhållet att de bedömer det på olika sätt, väldigt godtyckligt, så att säga. Jag har lämnat in samma uppgift till två olika lärare och har uppfyllt A-kriterier hos en, men inte den andra (de sa att jag endast uppfyllde en övervägande del av C-kriterierna, och alla E-kriterier.

Den person jag pratade med utvecklade att:

Läraren bör alltid förklara vad som krävs. Däremot är lärarna [på vår komvux skola] i regel gravt oengagerade i dig. De har varken tid eller betalt för att svara på dina frågor utöver att rätta dina uppdrag - hemskt men sant. Tycker däremot absolut att du ska försöka boka in handledning eller liknande och gå igenom, men detta kan också läraren vägra [eftersom vår komvux skola suger då].

Jag kan säga såhär, att när jag läste kursen fick jag A på allting, egentligen låg jag även på en högre nivå än så, särskilt i laborationerna. Kan du däremot inte prestera 100% på muntliga examinationen kommer ditt slutbetyg bli lägre, jag missförstod exempelvis en fråga och fick ingen ny chans och betyget blev därför ett B istället. Så uppgifterna är viktiga absolut, men du behöver även vara extremt nyanserad och utförlig i muntliga examinationerna. Ett litet tips bara.

MittiPrick, det står i Pluggakutense regler att man bara får ha en tråd om varje fråga. Jag har tagit bort din dubelpost till den hrå tråden. /mooderator

Svara Avbryt
Close