2 svar
25 visningar
Aysa är nöjd med hjälpen!
Aysa 1450
Postad: 13 jan 2018

hjälp med diskriminering- fråga ur gamla NP åk 9

Vilka av följande situationer kan vara exempel på diskriminering? Markera de rätta alternativen med kryss! Det finns tre rätta alternativ.

a. Anette är 13 år och får inte börja på en skola eftersom hon sitter i rullstol och inte kan ta sig uppför trapporna i skolan.
b. Lotten är 24 år och söker ett arbete. Petter, som är en av hennes bästa kamrater, söker samma jobb. Petter får jobbet, eftersom arbetsgivaren räknar med att Lotten i framtiden kommer att bli gravid och behöva vara föräldraledig.
c. Arne är väldigt fotbollsintresserad och har tränat intensivt inför fotbollscupen som ska äga rum i vår. Trots detta blir han inte uttagen till laget av sin tränare.
d. Jasmin och Kalle som går i årskurs 9 blir osams när de ska skriva ett skolarbete som handlar om förintelsen. Jasmin tycker inte att förintelsen var så hemsk som Kalle tycker, då kallar Kalle henne för ”dum i huvudet”.
e. Hassan har stått i bostadskö sedan han fick uppehållstillstånd. Hans kompis Stefan står i samma kö. En dag upptäcker Hassan att Stefan har fått en lägenhet, trots att Stefan stått i kön kortare tid än vad han själv har gjort. 

hej jag hittade den fråga från gamla NP men visste jag inte svaret exakt i facit står det att a,b och e är rätt men tycker jag att d också diskriminering men är det inte så? och jag förstår inte varför på vilket sätt b är diskriminering så hjälp mig med det

tack på förhand

le chat 655
Postad: 13 jan 2018

B är diskriminering eftersom arbetsgivaren bortser Lottens kompetens för att hon är en kvinna som kan bli gravid. Arbetsgivaren värdesätter Petters kompetens för att Petter är en man som inte kan bli gravid.  Det arbetsgivaren glömmer är dock att bägge könen vara föräldralediga men istället litar han på hans fördomsfulla åsikter om att kvinnor oftast kan bli gravida utan att ta hänsyn till Lottens åsikter. Han drar alltså alla kvinnor över en kant här och Lotten får inte jobb på grund av hans fördom. 

D är inte en diskriminering utan en åsikt, Jasmins påstående vilar på hennes okunnighet om nazism och förintelsen men eftersom hon inte har yttrat några kränkande åsikter om förintelsen som nedvärderar människor är det inte diskriminering. 

Aysa 1450
Postad: 13 jan 2018

tack för hjälpen

Svara Avbryt
Close