1 svar
24 visningar
Maxu 2
Postad: 25 nov 12:03

Hjälp med en funktion

Jag fattar inte denna fråga

 

Linnea kastade en superboll på ett jämnt golv. Den andra
markstötningen låg på 8 meters avstånd från den första markstötningen.
Superbollens flygbana mellan markstötningarna är parabelformad.

a) Anta att koefficienten för förstagradstermen i flygbanans funktion är 12. Hur högt nådde
superbollen mellan de två första markstötningarna? (6 p.)
b) Anta att superbollens högsta höjd är vid 12 meter. Ange en funktion som beskriver
superbollens flygbana. (6 p.)

Vet någon hur man räknar a och b?

Yngve 24051 – Live-hjälpare
Postad: 25 nov 12:29 Redigerad: 25 nov 12:42

Hej och välkommen till Pluggakuen!

Börja med att rita en bild av bollbanan.

Lägg sedan in ett x/y- koordinatsystem med origo vid lämpligt vald plats, där x anger bollens horisontella position och y anger bollens vertikala position.

Eftersom bollbanan är parabelformad så kan sambandet mellan x och y skrivas y = ax2+bx+c.

Ta nu fram det du har fått reda på ur uppgiften för att bestämma a, b och c.

Visa hur du försöker och fråga oss om du kör fast. 

Svara Avbryt
Close