Ahmedma 31
Postad: 3 nov 2021 20:33

hjälp med samhällskunskap

hej 

jag har fått uppgift att hitta två artiklar. en som bryter mot de pulicistiska reglerna och en som inte gör det och analysera artikeln. skulle gärna vilja få en feedback. här är artikeln tack i förhand.

Utgå från de publicistiska reglerna som du finner i läroboken under rubriken "Regler och förutsättningar för svenska medier". Leta reda på två tidningsartiklar på nätet. Du kan välja kvälls- eller morgontidningar (exempelvis Aftonbladet eller Dagens Nyheter). Analysera en artikel du inte tycker bryter mot publicistiska regler och en som du tycker gör det. Varför bryter ibland pressen mot sina egna grundläggande regler kring etik och moral. 
Svar:  
https://www.expressen.se/nyheter/passagerarna-sag-pa-nar-han-valdtog-kvinna-pa-tag/ 
 
Jag ska analysera den här artikeln ovan som jag tycker bryter på de publicistiska reglerna. Den här artikeln skriver namn och ålder, dömer någon ohörd och läger till bild. 
 
Orsaker: en av orsakerna till att den här artikeln bryter mot publicistiska reglerna kan vara att händelsen skett i ett annat land och där kanske inte de publicistiska reglerna gäller. En annan orsak till att de lägger upp bild ock skriver namn och ålder kan vara en sorts av bestraffning för förövaren så att det blir svårt för honom att integrera sig i samhället efter att han kommer ut från fängelset. En tredje orsak ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv kan vara att varna allmänheten om den här personen i artikeln så att han inte kan göra det igen. Om man ser honom kommer man vara försiktig och akta sig för honom.  
 
 
Konsekvenser: konsekvenser av att medier lägger upp bilder och skriver namn  på folk kan leda till att den allmänna befolkningen for en signal att det är ok att göra det. Eftersom medierna är den tredje makten i samhället ska de vara en förebild för främst den unga befolkningen. Om de lägger då  bild på människor och skriver namn kan det leda till kränkningar och mobbning i skolan eller på arbetsplatsen.. Det kan leda i sin tur till att personen som är utsatt för kränkningen tar självmord eller stannar hemma och inte kommer till skolan vilket i sin tur leder till att personen blir arbetslös. Alltså kommer arbetslösheten att öka vilket påverkar Sveriges ekonomi. Om folk inte vill gå till skolan eller jobbet påverkas ju ekonomin. Det påverkar ekonomin på så sätt att om folk som jobbar blir mindre , vilket då leder till att  mindre folk kommer kunna betala skatt vilket leder till att saker som fri skola och hjälp hos socialen kommer påverkas. Ett land som är exempel på detta är japan. Japan som har en befolkning som har en av de största självmord antal. Detta beror på mobbning och kränkningar som oftast också leder till att de unga stänger in sig själva i sina hem. Japans ekonomi påverkas inte så mycket av detta eftersom deras befolkning uppgår till 125 miljoner om en miljon stänger in sig själva men om det var Sverige skulle det påverka det jätte mycket eftersom befolkningen är bara 9 miljoner. Jag vet inte om detta beror på att japan inte har de publicistiska reglerna men det kan vara en orsak. 
 
Lösningar  
Eftersom den här händelsen skede i USA vet jag inte om det är ok att bryta mot de publicistiska reglerna . Men en lösning som kan vara att straffa. Eftersom de publicistiska reglerna är moraliska och etiska regler är de inte straffbara men om man inför ett straff för att bryta mot de publicistiska reglerna kommer det ske mindre av det. Jag vet inte om det finns en myndighet som granskar medierna men det vore också en lösning om man det fanns en sån myndighet som granskade medierna. Det skulle leda också till att man följde reglerna mer.  
 
Neckdelar  
En av nackdelarna med att man inte följer de publicistiska reglerna är att man kan ses som oseriös. 
 Om m an anger fel informationen till allmänheten eller läger upp bilder och inkräkta på privatliv kan leda till att man blir både rädd och inte litar på medierna mer. Det kan också leda till att allmänheten får en förvrängd världsbild  och demokratin kommer att hotas. Dessutom kommer mindre folk att konsumera nyheter och det kan leda till nyheternas ekonomi påverkas. Om  
 
Fördelar 
En av fördelarna med lägga upp bild och ålder kan vara om en person har begått ett brott kan det vara enklare att hitta personen. Då kan man få hjälp av allmänheten

Svara Avbryt
Close