1 svar
52 visningar
waicen 2
Postad: 9 nov 2020 14:21 Redigerad: 9 nov 2020 15:01

Hjälp med Självkostnads-bidrags och investeringskalkylering

Hej! Har några här som jag suttit flera timmar med men fattar verkligen inte hur man ska tänka. Någon som vet hur man räknar dessa? Ni är guld värd

 

1) Ett företag tillverkar produkterna B1 och B2. Med stöd av nedan redovisade uppgifter ska du:

a. Upprätta självkostnadskalkyler och beräkna självkostnad per produkt
samt total självkostnad per produkt.

b. Vad är försäljningspriset per enhet om vinstmarginalen är 20% per
produkt?

För tillverkningsomkostnader används direkt lön som fördelningsbas. Avrunda dina
svar till heltal.

Produkt B1

Volym 12 000
Direkt material per st 4250
MO- Pålägg i %: 4
Direkt lön 600 kr/h
Maskinomkostnad per timme 1 100 kr/h
Operationstid per enhet 90 minuter
TO-pålägg 60 %
Direkta försäljningsomkostnader totalt: 900 000
Speciella direkta tillverkningskostnader totalt: 300 000
Affo-pålägg i %: 75 %

Produkt B2

Volym: 9000
Direkt material per st: 3620
MO- Pålägg i %: 4
Direkt lön: 600 kr/h
Maskinomkostnad per timme: 1 100 kr/h
Operationstid per enhet: 100 minuter
TO-pålägg: 60 %
Direkta försäljningsomkostnader totalt: 1 100 000
Speciella direkta tillverkningskostnader: totalt: 500 000
Affo-pålägg i %: 75 %

 


-----------------------------------------------------------------------------

2) En verksamhet säljer tjänsterna x11 och x2 och för kommande period
planerar man att kostnader och volymer fördelar sig enligt följande för
dessa produkter:

X1

Rörliga särkostnader per st: 2600
Fasta särkostnader totalt 475 000
Volym 500

X2

Rörliga särkostnader per st: 3000
Fasta särkostnader totalt 300 000
Volym 650

Försäljningspris per produkt är planerad till 4 750 kr för C1 och 5 500 kr för C2.
Samkostnader är beräknade till 1 750 000 kr.
a) Vad är täckningsgrad I för produkt X1?
b) Vad är täckningsgrad II för produkt X2?
c) Vad är verksamhetens resultat före samkostnader?
d) Vad är totalt täckningsbidrag II för produkt X1?

-------------------------------------------------------------------------

3) Ett företag överväger att investera i en ny maskin och har tagit fram
följande underlag och alternativ för maskin D1 respektive maskin D2.
Kalkylräntan är 10%. 

Maskin X1

Restvärde: 10 % av grundinvesteringen
Beräknad livslängd: 8 år
Grundinvestering: 2500 000
Inbetalningsöverskott: Per år 125 000- år 1 tom år 4. 150 000 år 5 tom år 8

Maskin x2

Restvärde: 15 % av grundinvesteringen
Beräknad livslängd: 7 år
Grundinvestering: 3 500 000
Inbetalningsöverskott: Per år 225 000- år 1 tom år 3. 150 000 år 4 tom år 7

Beräkna respektive investerings lönsamhet med hjälp av:
a) Återbetalningsmetoden 
b) Nuvärdemetoden 
c) Kapitalvärdekvot 

Teraeagle 13620 – Moderator
Postad: 9 nov 2020 15:00

Hej och välkommen till forumet! Notera att vi ska hålla oss till en fråga per tråd så att det inte blir för rörigt. Man ska också visa sitt eget försök. Jag låser den här tråden så kan du skapa nya trådar där dessa saker uppfylls.

/Mod

Tråden är låst för fler inlägg

Close