3 svar
12 visningar
deeew 12
Postad: 6 apr 14:14

Hjälp med skriva reaktionsformeln på en uppgift

Hej! Jag har en fråga till följande uppgift.

"Du har saltsyra med koncentrationen 0,20 Molar och en vattenlösning av Natriumhydroxid med koncentrationen 0,1 Molar. I en bägare blandar dy 50cm3 av saltsyran med 50cm3 av natriumhydroxidlösningen. Vilket pH får blandningen?"

Jag vet inte hur reaktionsformeln ska se ut.

Är detta korrekt?

HCl + NaOH --->  H20 + Cl- 

HCl(aq)+NaOH(aq) —> NaCl(aq)+H2O(l)

Men egentligen är ämnena uppdelade i joner i lösningarna och det är bara vätejoner och hydroxidjoner som reagerar:

H+(aq)+OH-(aq) —> H2O(l)

Natriumjonerna och kloridjonerna deltar inte.

deeew 12
Postad: 6 apr 15:32

så inga oxoniumjoner uppkommer?

Vätejoner är ett slarvigt sätt att säga oxoniumjoner. Du kan ta min andra formel och byta ut vätejonen mot en oxoniumjon om du vill. Men då måste du även lägga till ytterligare en vattenmolekyl på produktsidan för att formeln ska balansera.

Svara Avbryt
Close