mari1 8
Postad: 7 sep 18:48 Redigerad: 7 sep 23:32

hjälp med vård & omsorg läxa- barn/unga med funktionsnedsättning

hur kan du i din yrkesroll arbeta för att stärka identiteten hos barn/ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar?

mag1 Online 5738
Postad: 7 sep 22:31

Hej och välkommen till Pluggakuten!

Vad vill du få hjälp med? Börja med att beskriva vad du behöver hjälp med, och hur långt du kommit. Då blir det lättare att hjälpa dig vidare mot ditt svar.

mari1 8
Postad: 8 sep 06:38
mag1 skrev:

Hej och välkommen till Pluggakuten!

Vad vill du få hjälp med? Börja med att beskriva vad du behöver hjälp med, och hur långt du kommit. Då blir det lättare att hjälpa dig vidare mot ditt svar.

jag har inte börjat, man ska hitta lösningar för att stärka identitet hos barn och ungdomar samt visa lösningarna från olika synpunkter 

mag1 Online 5738
Postad: 8 sep 08:44

En person, t.ex. en undersköterska kommer i sin yrkesroll i kontakt med personer med funktionsnedsättningar, som är i behov av omvårdnad. I mötet med patienten och under kontakten kan även vårdpersonalen stärka patientens identitet. Just identitetsbegreppet är lite "luddigt", men denna sida från BUP beskriver självbild och identitet för människor generellt:

https://www.bup.se/diagnoser/andra-svarigheter/sjalvbild-och-identitet/

mari1 8
Postad: 8 sep 09:51
mag1 skrev:

En person, t.ex. en undersköterska kommer i sin yrkesroll i kontakt med personer med funktionsnedsättningar, som är i behov av omvårdnad. I mötet med patienten och under kontakten kan även vårdpersonalen stärka patientens identitet. Just identitetsbegreppet är lite "luddigt", men denna sida från BUP beskriver självbild och identitet för människor generellt:

https://www.bup.se/diagnoser/andra-svarigheter/sjalvbild-och-identitet/

tackk så mycket nästa fråga är vad kan vara viktigt att känna till om en person med funktionsnedsättningar

mag1 Online 5738
Postad: 8 sep 10:23

Du kan fundera över hur personer med funktionsnedsättningar interagerar med sin omgivning, hur de uppfattar sin omgivning. Hur detta sker skiljer sig lite ifrån merparten av individer i samhället (och varierande mycket beroende på typen av funktionsnedsättning, d.v.s. det är olika beroende på om patienten har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder) . Och genom att tänka på att och hur personer med funktionsnedsättningar har lite olika förutsättningar, kan vårdpersonalens interaktion med vårdmottagaren anpassas för att fungera så bra som möjligt.

mari1 8
Postad: 8 sep 11:12
mag1 skrev:

Du kan fundera över hur personer med funktionsnedsättningar interagerar med sin omgivning, hur de uppfattar sin omgivning. Hur detta sker skiljer sig lite ifrån merparten av individer i samhället (och varierande mycket beroende på typen av funktionsnedsättning, d.v.s. det är olika beroende på om patienten har ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder) . Och genom att tänka på att och hur personer med funktionsnedsättningar har lite olika förutsättningar, kan vårdpersonalens interaktion med vårdmottagaren anpassas för att fungera så bra som möjligt.

ja förstår, nästa fråga är hur är synen bland ungdomar idag när det gäller funktionsnedsättning?

mag1 Online 5738
Postad: 9 sep 19:17

Det finns nog undersökningar som gjorts på den frågan, som du kan söka fram och samtidigt värdera hur korrekta du tycker undersökningarna är (för det kan bero lite på hur de gjorts, och vem som gjort dem). Du kan även fundera över exempel på ungdomars syn, på personer med funktionsnedsättning. T.ex. i din egen bekantskapskrets, hur tycker du ungdomarnas syn på funktionsnedsättning är?

mari1 8
Postad: 9 sep 22:43 Redigerad: 10 sep 10:57

har någon skrivit en krönika om ens historia?


Felaktig citering korrigerat. /Dracaena

Svara Avbryt
Close