1 svar
39 visningar
Tuttan16 11
Postad: 3 apr 01:56

Högskoleprovet, bortglömd fysik

Det är en fråga från delprov NOG (kvantitativa resonemang) som lyder som följande: ”en bil och en motorcykel körde längs en raksträcka. Hur lång var sträckan?

(1) Skillnaden i körtid mellan fordonen var 90 sekunder för hela raksträckan.

(2) Motorcykelns medelhastighet för hela raksträckan var 10 m/s lägre är bilens.

Tillräcklig information för lösningen erhålls

A- i (1) men ej i (2)

B- i (2) men ej i (1)

C- i (1) tillsammans med (2)

D- i (1) och (2) var för sig

E- ej genom de båda påståendena ”

Jag tror att svaret är C, men i facit står det att det är E som är det rätta svaret. Jag trodde att det var C eftersom jag trodde att jag mindes en formel i fysik som uppger sträckan ”s” som produkten av skillnaden i hastigheten ” delta v” och skillnaden i tiden ”delta t”. I ”(1)” får jag reda på att tiden ”delta t” är 90 sekunder och i ”(2)” får jag reda på att skillnaden i farten ”delta v” är 10. Varför är svaret ”E”?

 

Jag har inte pluggat fysik sedan innan studenten för snart ett år sedan så det är riktigt rostigt, men blev nyfiken på vad det kan vara för intressant jag har glömt:)

D4NIEL 2525
Postad: 3 apr 03:08 Redigerad: 3 apr 03:16

Produkten av en skillnad i hastighet och en skillnad i tid är en skillnad i sträcka för ett enskilt objekt, men du kan inte tillämpa det som någon sorts allmän naturlag.

Om man låter motorcykeln ha hastigheten v1v_1 under tiden t1t_1 och bilen hastigheten v2v_2 under tiden t2t_2 har man en kombination två eller tre ekvationer som måste vara uppfyllda.

Sträckan måste samma för de båda fordonen:

v1t1=v2t2v_1t_1=v_2t_2

Villkor 1, skillnad i körtid ska uppfylla

t1-90=t2t_1-90=t_2

Villkor 2, skillnad i hastighet ska uppfylla

v1+10=v2v_1+10=v_2

Det är alltså maximalt 3 ekvationer men 4 okända, vilket betyder att det förmodligen inte går att hitta en entydig lösning och alltså är det svarsalternativ E som gäller.

Men för att vara riktigt säkra, eller bara för att roa oss kan vi hitta några olika svar som alla uppfyller villkoren:

Vi börjar med att låta bilen hålla hastigheten 10m/s under tiden 0 sekunder. Då har bilen färdats sträckan 0m. Samtidigt låter vi motorcykeln hålla hastigheten 0 m/s under 90 sekunder. Då har motorcykeln också färdats sträckan 0m. Alla villkor är uppfyllda.

Låt istället motorcykeln hålla hastigheten 10m/s under 180 sekunder och bilen 20m/s under 90 sekunder. Då uppfyller de båda fordonen återigen alla villkor och når en helt annat gemensam sträcka, 1800m.

En tredje lösning är motorcykeln håller 5m/s under tiden 135s samtidigt som bilen håller hastigheten 15m/s under tiden 45s. Då har båda fordonen färdats 675m, vilket är den tredje sträckan vi visat att man kan nå med alla villkor uppfyllda.

Med lite matematik kan man visa att lösningarna ligger utmed en rät linje. Vi kan välja vilken punkt som helst på linjen och räkna ut motorcykelns motsvarande hastighet och tid.

Svara Avbryt
Close