10 svar
45 visningar
MWB12 9
Postad: 2 maj 15:41

Höja pH värdet i en sjö

I en försurad sjö är pH 4,00. Sjöns vattenvolym är 2,0·107 m3. Man vill höja vattnets pH till 6,50 genom att tillsätta kalciumkarbonat CaCO3. Då sker reaktionen:

CaCO3 (s)   +   2 H+ → Ca2+   +  H2O   +   CO2 (g)

Beräkna massan av det kalciumkarbonat man teoretiskt måste sätta till sjön. Svara i grundpotensform.

Jag har räknat ut följande:

pH = 4,00

Koncentration oxoniumjoner:

[H3O+] = 10-pH = 10-4 mol/dm3 = 0,0001 mol/dm3

Vet inte riktigt hur jag ska tänka och fortsätta. 

Välkommen till Pluggakuten!

Du har räknat ut koncentrationen av oxoniumjoner när pH = 4, bra! Vilken är koncentrationen av oxoniumjoner när pH = 6,5, d v s efter kalkningen?

MWB12 9
Postad: 2 maj 21:19

pH=6,5H3O+ = 10-pH = 10-6,5 = 3,16227766017× 10-7

Nästa fråga: Hur många mol oxoniumjoner behöver man "ta bort" för att höja pH i 1 liter vatten från 4 till 6,5 ?

MWB12 9
Postad: 3 maj 15:29

H3O+= 10-4 - 10-6,5 = 9,9683772234 × 10-59,968 × 10-5

Ja, du behöver ta bort ungefär 0,0001 mol oxoniumjoner. Det vore inte bra att tillsätta den bas som behövs i samband med reaktionen i form av hydroxidjoner, det skulle ge en alltför stor pH-chock, utan man tillsätter kalksten/kalciumkarbonat (dessutom är inte kalksten lika otrevligt att arbeta med). Du har reaktionsformeln i uppgiften. Hur många mol kalksten behöver man tillsätta för att 0,0001 mol oxoniumjoner skall förbrukas?

MWB12 9
Postad: 3 maj 16:24

Hälften så mycket eftersom det förhåller sig 1:2 enligt reaktionsformeln. 

0,00012 = 0,00005 mol kalksten

Hur många gram kalksten är detta?

MWB12 9
Postad: 3 maj 16:56

n×M = mM(CaCO3) = 40,08+12,01+16×3 = 100,09 g/mol0,00005 mol ×100,09 g/mol  0,005 g

Då behövs det 0,005 kg = 5 g kalk till varje kubikmeter vatten. Hur mycket kalk går det åt för att kalka hela sjön?

MWB12 9
Postad: 3 maj 18:35

5 g/m3 ×2,0 ×107 m3 = 100 000 000 g= 100 000 kg = 1 × 105 kg

 

Det krävs alltså 1×105 kg kalk (CaCO3) för hela sjön

Svara Avbryt
Close