2 svar
20 visningar
Queel 2
Postad: 18 okt 2020

Höjden på en skorsten

På det vinkelräta avståndet 100 m från en fabriks nedre del mäts vinkeln mellan nedre och övre punken på fabrikens skorsten till 5 grader. Fabrikens höjd utan skorsten är 12,5 m. Bestäm skorstenens höjd.

Vi arbetar med trigonometri så antar att jag bör använda sinus, cosinus eller tangens satsen. Men känns inte som jag har inte tillräckligt med info. Jag kan ta reda på hypotenusan av den ena triangeln, men det känns inte som att det kommer vara givande. Hur går jag tillväga? Skulle verkligen behöva hjälp ganska snabbt, har prov imorgon :/

eftersom du vet två sidor i den undre triangeln så kan du räkna ut vinkeln under vinkeln 5 grader

lägg sedan ihop dessa två vinklar så kan du räkna ut höjden mark-skorstenstopp

Lägg gärna bilden på rätt håll, så jag slipper bli så här: Du har en rätvinklig triangel där du vet de båda katererna. Använd tangens för att ta reda på vinkeln. Du har en annan rätvinklig triangel där du vet att vinkeln är 5o större än i den första triangeln, och där en katet är samma som förut. Använd lämplig trigonometrisk funktion för att ta reda på den andra kateten. Sedan kan du räkna ut skorstenens höjd.

Svara Avbryt
Close