10 svar
45 visningar
Äpple är nöjd med hjälpen
Äpple 408
Postad: 21 sep 20:41

HT-diagram

Äpple 408
Postad: 21 sep 20:45

Hej! Visar grafen att en bil startar från hastigheten 0km/h, och ökar med samma hastighet då k värdet är densamma i början. Sedan Rröffar bilen en annan bil, de möts och hastigheten är densamma. Sedan blir hastigheten konstant alltså att hastigheten kommer att vara densamma för resten av tiden. 

En annan bil börjar med en starthastighet till skillnad från den andra bilen. Hastigheten minskas med lika mycket och tillslut blir hastigheten densamma. 

Alltså har bilarna accelererat i början. 

Äpple 408
Postad: 21 sep 20:45

är svaret d?

Äpple 408
Postad: 21 sep 20:47

ett v t diagram kan väl bara beskriva hur hastigheten förhåller sig till tiden. Är k värdet då hastighetsändring per tidsenhet? 

ThomasN 1009
Postad: 22 sep 00:01

Ja, v-t diagrammet visar hur hastigheten förhåller sig till tiden. Och ja, k-värdet (riktningskoefficienten för linjen) hastighetsändring per tidsenhet.

Det går också att få fram hur lång sträcka varje bil har åkt, på ett ungefär. Vet du hur?

(Jag kan inte se hela svaret D)

Äpple 408
Postad: 22 sep 06:34

sträckan blir arean. Blir sträckan samma innan de träffar varandra? 

Äpple 408
Postad: 22 sep 13:51
Äpple skrev:

sträckan blir arean. Blir sträckan samma innan de träffar varandra? 

För det ser ändå ut som det 

ThomasN 1009
Postad: 22 sep 14:27

Om du jämför areorna från noll till tiden t, vilken är störst? Vid vilken tid blir areorna ungefär lika stora?

Äpple 408
Postad: 22 sep 15:51

den arean som täcker den ytan som linjen med starthastighet har störst area 

Äpple 408
Postad: 22 sep 15:51

sen vet jag inte hur jag ska se bör areorna blir lika 

det är svårt att se 

ThomasN 1009
Postad: 22 sep 23:53

 

Den blåstreckade arean motsvarar hur mycket längre den ena bilen kommer på tiden t1.
När arean mellan kurvorna till höger om t1 är lika stor så har bilarna färdats lika långt.

Du kan tänka som att du klipper den i småbitar som du pusslar in dem i arean mellan kurvorna till höger om t1

Svara Avbryt
Close