3 svar
26 visningar
blåbarochgrädde är nöjd med hjälpen
blåbarochgrädde 12
Postad: 21 nov 18:43

Hur är cellandningen missvisande?

 Cellandning kan beskrivas med glukos + syrgas → koldioxid +  vatten + energi

Varför kan reaktionen anses missvisande? Beskriv en något mer utförlig om än förenklad modell för cellreaktionen

Jag tänker att det inte sker i så enkla steg som formeln visar, det finns ju tre mellansteg varav glykosen inte kräver syre utan det kommer inte förrän sista steget. Det missvisande kan vara att man tror att vätet i glukosen och syrgasen bildar koldioxiden i höger led. Är detta felaktigt eller finns det andra mer korrekta svar?


Tack!

mag1 6362
Postad: 22 nov 10:42

Ja det stämmer, det är flera delsteg under cellandningen, och varje delsteg består av flera kemiska reaktioner.Ditt förslag stämmer, frånsett att du nog bara skrev fel i slutet, för att förtydliga vätet och syrgasen bildar vatten, inte koldioxid.

Du kan t.ex. beskriva de "tre stegen". Var i cellen sker dessa reaktioner förresten?

blåbarochgrädde 12
Postad: 22 nov 11:29

Glykolysen sker i cytoplasman medan resten sker i mitokondriens hålrum, matrix. Men jag tänker att glykolysen och pyruvat processeringen inte kräver syre kan de fortsätta även i en syrefattig miljö, men det kanske inte stämmer. 

Glykolysen beskriver hur en glukosmolekyl bryts ned och det bildas vätebärare. Men jag har lite svårt att förstå vad vätebärarna gör egentligen. 

mag1 6362
Postad: 22 nov 11:35

Samtliga steg är beroende av att elektrontransportkedjan och den oxidativa fosforyleringen sker. Under glykolysen och citronsyracyklen bildas reducerade former av kofaktorerna (NADH och FADH2), de du kallade vätebärarna. För att detta skall kunna ske behövs de oxiderade formerna finnas, d.v.s. NAD+ och FAD+. Men då det finns begränsat av dessa molekyler, måste de återbildas, vilket är en syrekrävande process.

Svara Avbryt
Close