3 svar
160 visningar
amina.az är nöjd med hjälpen
amina.az 11
Postad: 24 jan 2022 20:11

hur är genflöde en drivkraft för evolutionen?

genflöde är ju när gener förs mellan populationer från samma art och på så sätt blir populationer mer genetiska lika varandra men jag förstår inte hur det är en drivkraft för evolutionen. Jag tänkte kan det vara för att evolution är förändring av genanlag och om det kommer nya gener från en annan population och sedan parar sig med denna population så ändras på så sätt genanlaget över generationer

mag1 8333
Postad: 24 jan 2022 21:17
amina.az skrev:

genflöde är ju när gener förs mellan populationer från samma art och på så sätt blir populationer mer genetiska lika varandra men jag förstår inte hur det är en drivkraft för evolutionen. Jag tänkte kan det vara för att evolution är förändring av genanlag och om det kommer nya gener från en annan population och sedan parar sig med denna population så ändras på så sätt genanlaget över generationer

Jo de två separata populationerna blir mer genetiskt lika varandra, vilket minskar chansen för artbildning. Samtidigt ger utbytet av gener ett sätt att undvika inavel, som annars riskerar att ske inom framför allt isolerade populationer. Genflöde sker genom att individer från en population möter och genererar avkomma med en annan (genetiskt olik) population av samma art. Att denna individ ger ett "tillskott" av nya genvarianter (kan till och med vara nya gener) kan tillföra för evolutionen positiva egenskaper/genvarianter. Och genom genflödet kommer dessa nya genvarianter en population till godo, vilket var vad jag tror du var inne på i frågan.

amina.az 11
Postad: 24 jan 2022 21:59

så det är en drivkraft för evolutionen eftersom för evolutionen så behövs variation av gener vilket uppstår när populationerna genererar avkomma med varandra?

mag1 8333
Postad: 24 jan 2022 22:16

Det är en faktor som driver evolutionen framåt. Samtidigt minskar risken för inavel, vilket brukar anses vara negativt för evolution (lägre genetisk diversitet ger sämre förutsättningar för anpassning till en ny utmaning o.s.v.).

Svara Avbryt
Close