6 svar
14 visningar
Guacamole 25
Postad: 20 feb 2021 Redigerad: 20 feb 2021

Hur avgör man om ett verb ska vara i perfekt form?

Är det "Har bidragit till ett svenskt skriftspråk" eller "bidrog till ett nytt skriftspråk..."

När man använder perfekt form i svenskan använder man sig av hjälpverbet "har", men vilken av dessa anses enligt svenska språket har ett mer formellt värde och vilken är huvudsakligen korrekt? 

Laguna 13352
Postad: 20 feb 2021

Hur lyder hela meningen och det som står före? Det går inte att säga vilket som är rätt annars.

Guacamole 25
Postad: 20 feb 2021

"Hon syftar på hur dialekter har bidragit till ett språk som skiljer sig från annat"

Laguna 13352
Postad: 20 feb 2021

Båda fungerar, så vi måste ha mer sammanhang. I synnerhet vad gäller placeringen i tiden. 

Guacamole 25
Postad: 20 feb 2021

Placeringen i tiden är 1200-talet. Stycket i helhet behandlar hur språket i tal influerar språket i skrift vilket ger upphov till nya språkformer

Laguna 13352
Postad: 20 feb 2021

En skillnad jag tänker på är att "har bidragit" passar om situationen fortfarande gäller, dvs. om språket fortfarande finns. "Bidrog" passar bättre om allting rör förfluten tid. 1200-talet antyder det senare, men det är inte säkert utan mer sammanhang. 

Guacamole 25
Postad: 20 feb 2021

Yes, tack så mycket!

Svara Avbryt
Close