1 svar
22 visningar
Lovcla852 20
Postad: 23 sep 16:56 Redigerad: 23 sep 17:00

Hur beräknar jag momentet

Hur beräknar jag momentet i punkten A?

Det står fel i ritningen, det ska vara 89,5 cm och inte 89,5 N

Det ska även stå 84,2 grader över kraften och inte under som det är i ritningen.

Ture 5864 – Live-hjälpare
Postad: 23 sep 18:15

Börja med att göra en korrekt ritning.

Det finns två vägar att gå:

1. komposantuppdela kraften i x och y led och beräkna vilket moment de bidrar till var för sig  samt addera därefter för att få totalt moment.

2. Beräkna hur lång en hävarm som är vinkelrät mot kraften och går genom punkten A blir, sen kan du beräkna momentet direkt.

För bägge metoderna gäller att moment = kraft*hävarm

Svara Avbryt
Close