1 svar
20 visningar
Victor.Courteille123 78
Postad: 8 feb 2022 09:22

Hur bestämmer man polynomet h(x) när man inte kan se alla nollställen på grafen på uppgift 16

Ture 8997 – Livehjälpare
Postad: 8 feb 2022 09:48 Redigerad: 8 feb 2022 10:15

Ett steg på vägen kan vara att ta hjälp av derivatans nollställen. 

En alternativ metod är att  välja ut några punkter på grafen som är lätta att läsa av och sätta in i 

ax3+bx2+cx+d och på så sätt skaffa sig fyra ekvationer med fyra obekanta och lösa ut de okända faktorerna.

Givetvis ska man ta hjälp av det nollställe man faktiskt känner.

Svara Avbryt
Close