2 svar
127 visningar
howdoIsolvethis 35
Postad: 28 jul 2020 15:00

Hur får man bättre betyg i de naturvetenskapliga ämnena?

När det kommer till de naturvetenskapliga ämnena så har jag alltid haft svårt att formulera mig. Svenska, psykologi, historia och sådana ämnen går väldigt bra för mig. Har enkelt att formulera mig om olika teorier och jämföra de, samt tänka utifrån hur individen samt samhället påverkas/fungerar. Men har inget genuint intresse.

När det kommer till de naturvetenskapliga ämnena är jag bra på att memorera fakta, formler och sådant men har problem med att utveckla vidare. Tycker dessa ämnena är så otroligt intressanta och roliga, men mitt självförtroende i dessa ämnen är non-existent.

Vet inte riktig vad min fråga är, men hur blir man bättre i dessa ämnen? Vad är det man ska tänka på / jobba på? 

Peter 549
Postad: 28 jul 2020 21:20 Redigerad: 28 jul 2020 21:24

Man kommer en bit genom att lära sig saker utantill, precis som du säger. Man kommer längre, mycket längre, om man skapar sig en förståelse för begreppen. Vad betyder det? Jag tar 3 exempel:

  1. Newtons andra lag: om du förstår att ett system som påverkas av en kraft accelererar (kan även innebära att hastigheten sjunker om kraften är motriktad hastigheten). Då är det bra om du också inser att om kraften är 0 så är systemet stilla eller fortsätter med samma hastighet. Hur kan man förstå detta? Mekanik, som detta är ett exempel på, är ju väldigt konkret och man kan tänka sig att man gör (tanke)experiment själv: "Vad händer med tändsticksasken om jag lutar på brädan som den ligger på? Och om jag ökar lutningen? Varför blir det så här, vilka krafter verkar och hur kommer Newtons 2:a in?"
  2. Kemisk jämvikt: här är det inte lika konkret som mekanik. Det är svårt att se vad som händer. Här kan man börja med att fundera över vad jämvikt innebär. Jämvikt är ett sluttillstånd som naturen strävar efter - ett tillstånd med lägsta möjliga energi (givet omgivningens temperatur, m.m.). I det här fallet reagerar ämnena till vänster om reaktionspilen med varandra men även ämnena till höger om pilen reagerar med varandra och bildar ämnena till vänster. Jämvikt blir det när reaktionshastigheterna är desamma för de 2 reaktionerna. Den förståelsen kommer inte att hjälpa dig att lösa ett jämviktsproblem men, vill jag bestämt påstå, den kommer att hjälpa dig att förstå vad som händer i ett reaktionskärl och hjälpa dig i dina fortsatta kemistudier.
  3. Funktionsbegreppet i matematik: i matematik talar man ofta om matematisk mognad. Jag vet inte varför man inte lika ofta talar om fysikalisk mognad men jag köper ändå att det är lite annorlunda i matten. Matematisk mognad får man genom att lösa många matteproblem och läsa om matematik (det sista gäller mest högre nivåer). Om man förstår det väldigt abstrakta att man "till något" kopplar "något annat" så är mycket vunnet. Hur kan man förstå det? Det låter som blaj! Traditionellt börjar man med koordinatsystem där man kopplar tal till varandra, ett y till ett x via en regel f(x). Så småningom kommer man att koppla annat än tal till varandra. Men om vi stannar vid koordinatsystem så inser man kanske att man kan visualisera kopplingen genom att plotta/rita upp den. Under vissa förutsättningar kan man sedan börja att tala om egenskaper hos f. Man kan t.ex. tala om riktning/lutning, förändring av riktning/lutning, ....

Detta är bara 3 begrepp/koncept från olika ämnen. I varje ämne finns många begrepp att sätta sig in i och försöka få en "personlig relation till". Undervisningen är generellt uppbyggd så att man börjar med grundläggande begrepp och efterhand som man kommer högre i nivåerna så har man satt samman tillräckligt många av dessa grundläggande delar (som man förstår) så att man till slut kanske förstår hur en antenn fungerar, en kemisk process i en fabrik fungerar eller hur ett airodynamiskt flödesproblem kan lösas med en dator.

I kemi och biologi behöver man inte i samma utsträckning memorera formler som i fysik. Är det något mer konkret som dina lärare säger att du brister på? Går du i gymnasiet?

Det är sant, i NOämnerna kan man inte ordbajsa som man kan göra i humaniora. Lär dig vetenskapliga termer och uttryckssätt. Kortfattat och tydligt.

Sen så vill jag bara säga att ett genuint intresse tar dig långt.

Svara Avbryt
Close