3 svar
610 visningar
StaIkem är nöjd med hjälpen
StaIkem 6 – Fd. Medlem
Postad: 21 aug 2020 17:55

Hur förbättra vattenkvaliteten i ett insjö?

 "Trekanten är en liten och ganska grund sjö som ligger i ett parkområde vid Gröndal, i sydvästra Stockholm. Under sommaren är syrehalterna i bottenvattnet låga och fosforhalterna höga. På hösten uppkommer besvärande planktonblomningar i ytvattnet. Sedan början av 80-talet har försök gjorts att förbättra vattenkvaliteten genom olika åtgärder. Några av åtgärderna var att bottenvatten pumpades ut, sjöbotten luftades med hjälp av luftpumpar samt att man planterade in rovfiskar som abborre, öring och regnbåge. Hur de bedömde att åtgärden kan förbättra vattenkvaliteten?

 

Har försökt svara på denna frågan men har svårt att förstå hur man tänkte då i 80-talet. Skulle uppskatta om någon har nåt dokument om situationen hos trekanten sjö. Eller någon som skulle kunna förklara det jag ska tänka på? 

Smaragdalena Online 73480 – Lärare
Postad: 21 aug 2020 18:14 Redigerad: 21 aug 2020 19:40

Välkommen till Pluggakuten!

Vad har du kommit fram till (även om du inte är helt nöjd med de svaren)? Det är mycket lättare att hjälpa dig om vi vet hur du har tänkt själv.

Varför pumpade man bort bottenvattnet, tror du?

Varför luftades sjöbotten med hjälp av en luftpump, tror du?

Varför planterade man in rovfiskar, tror du?

StaIkem 6 – Fd. Medlem
Postad: 21 aug 2020 19:09

Det jag har kommit fram till är:

"Vi kan börja med att först förstå vad fosfor gör med sjön. För mycket fosfor kan orsaka ökad tillväxt av alger och stora vattenväxter, vilket kan resultera i minskade nivåer av upplöst syre - en process som kallas övergödning. Höga nivåer av fosfor kan också leda till algblomningar som producerar algtoxiner som kan vara skadliga för människors och djurs hälsa. Därför skulle Trekanten ha stora mängder fosfor som skulle leda till mycket låga syrehalter. och senare under hösten börjar den extrema tillväxten av alger. Den första åtgärden som vidtagits var att pumpa ut sjön som gjordes för att ta bort vattnet med lågt syre och minska fosfor, och därför motivera en mer syrerik sjö. En annan åtgärd som vidtagits är manuell luftning (luftpumpar) av sjön. Sjöar luftas vanligtvis själva genom att cirkulera luft igenom i sjön, vilket tillhandahålla syrgas överallt i sjön. Men i situationen har denna sjö låga syre nivå (i botten) men genom manuell luftning av sjön skapar du ett syresatt område som kan bidra till att minska oönskade alger genom att underlätta omvandlingen av fosfor till former som inte upprätthåller alger. Det kan också justera pH och andra relaterade parametrar för vattenkvalitet för att förbättra tillväxten av fisk, infödda organismer och friska gröna Fytoplankton - snarare än cyanobakterier som kan vara giftiga för människor och djur.


Luftningen av sjön kan ha förbättrat sjöarna inuti men lämnat en plankton fylld yta som antagligen lockade planktonätande insekter. Genom att introducera primära konsumenter som Abborre och Öring (yngel) kan du minska plankton populationen. Att introducera infödda alger ätande fisk och fiskar som byter på dessa algätande fiskar kan vara ett annat sätt att både kontrollera alger och utgöra en fiske källa som också skapar ett ekosystem i sjön. Regnbåge, livnär sig rutinmässigt av larv-, valp- och vuxna former av vattenlevande insekter. De äter också fiskägg och vuxna former av mark insekter som faller i vattnet. När regnbågsöring växer ökar andelen fisk som konsumeras i de flesta populationer. Vissa former av sjölevande regnbåge kan bli planktoniska matare. Så att införa regnbåge (ungar) tjänade två syften. Först att minskar insektspopulationer för att förbättra mat tillgänglighet för plankton som matar fiskar. För det andra, när de växer blir den planktoniska mataren för att bekämpa kommande plankton blomningen. "

 

Det känns som att jag är på rätt spår men kanske inte så utförligt utvecklad...

Teraeagle 19742 – Moderator
Postad: 21 aug 2020 20:04 Redigerad: 21 aug 2020 20:12

Det går att förklara det hela på ett enklare sätt.

När det kommer mycket näringsämnen som fosfor till en sjö gynnar det tillväxten av växtplankton (alger) och ger upphov till algblomning, vilket kan sprida gifter i vattnet. När planktonen sedan dör sjunker de till botten där de börjar brytas ner med hjälp av organismer som har cellandning, men ganska snart tar syret slut*. Om cirkulationen är dålig i sjön fås en syrefattig botten där inga djur som fiskar, blötdjur eller liknande kan leva. Dessutom bildas hälsovådliga och klimatskadliga gaser (t.ex. svavelväte och metan) i dessa miljöer. Genom att lufta sjön kan man få en bättre cirkulation och röra ner syre i botten för att undvika dessa problem. Om man pumpar bort vatten minskar mängden fosfor vilket tar bort själva grundorsaken till problemen.

Inplantering av rovfisk hänger ihop med att näringskedjan i en sjö ser ut ungefär såhär:

Växtplankton —> Djurplankton —> Fisk —> Rovfisk

Om man ökar mängden rovfisk minskas mängden av de fiskar som lever av djurplankton (typ små kräftdjur och liknande). Det leder till en ökad population av djurplankton, vilket leder till färre växtplankton och följaktligen mindre problem med algblomning. 

(* Lite kuriosa: Det är stora mängder döda alger på havsbotten och större sjöar som ger upphov till nästan alla oljefyndigheter, inte ”döda växter och djur” som en del tror. Den syrefria bottnen hindrar nedbrytning av algerna och under miljontals år omvandlas de till olja och gas.)

Svara Avbryt
Close