2 svar
2916 visningar
PluggMotiverad är nöjd med hjälpen!
PluggMotiverad 75
Postad: 8 sep 2018 Redigerad: 8 sep 2018

Hur förhåller sig islam till kön, sexualitet och jämställdhet?

Jag undrar hur islam förhåller sig till kön, jämställdhet, sexualitet och socioekonomisk bakgrund

Vad finns det för olika tolkningar och synsätt inom religionen och på vilka sätt skiljer de sig åt från varandra?

Vad har du kommit fram till själv?

PluggMotiverad 75
Postad: 8 sep 2018 Redigerad: 8 sep 2018

Detta är det som jag kommit fram till än så länge, men är lite osäker på om allt är korrekt:

Islams syn på Kön:

I kornanen står det att Allah gett kvinnor och män speciella färdigheter.  Utgångspunkten är att män och kvinnor är olika och därför har olika plikter. Dessa plikter ses dock som lika mycket värda.  

Både män och kvinnor ska enligt islam klä sig värdigt/anständigt. Såhär står det b.l.a. i koranen:

"Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet; det leder till större renhet i deras liv. Gud är underrättad om vad de gör.

Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mer av sina behag än vad som anständigtvis kan var synligt; låt dem därför fästa slöjan (khimār) så att den täcker barmen". 

 I koranen nämns slöja vid några tillfällen, men långt ifrån alla muslimska kvinnor bär slöja. Det som står i koranen kan tolkas på flera sätt, beroende på vilket perspektiv och sammanhang man läser dem, samt beroende på vilken kultur och tradition som finns i det land man lever i.

Hur förhåller sig islam till sexualitet:

Inom många religioner har homosexualitet setts som en synd och något fel, genom historien. Denna syn har inte endast påverkats av religion utan även kultur och tradition.

Vissa menar att islam inte godkänner homosexualitet, medan andra menar att man absolut kan vara homosexuell som muslim. Återigen handlar det om olika tolkningar. 

Ingenstans nämns begreppet homosexualitet i koranen, därför menar många att det därmed inte går att säga att koranen förbjuder homosexualitet. En tolkning är att det viktigaste inom islam är fred och tolerans, och att samkönade relationer därför inte är något förbjudet. 

Hur förhåller sig islam till socioekonomisk bakgrund:

Denna fråga vet jag inte riktigt hur jag ska svara på. Socioekonomisk bakgrund handlar ju om hur man ser på fattiga och rika människor, klasskilnader... Detta är det ända jag kommer på om hur islam förhåller sig till socioekonomisk bakrund är: Att en av de fem pelarna inom islam är : "Skatten" (Zakat) som innebär att en god muslim bör skänka ungefär 2.5% av de sparade pengarna till fattiga. Fattiga behöver dock inte betala denna skatt.

Är det något som ni anser är felaktigt av det jag skrivit och är det något jag bör lägga till i mitt resonemang? Hur kan jag resonera mer kring socioekonomisk bakgrund?

Det skulle vara intressant om någon som själv är muslim vill ge sitt perspektiv till dessa frågor. :)

Svara Avbryt
Close