1 svar
53 visningar
Andersenon 7
Postad: 2 feb 2020

Hur gör man Likividetetbudget

Jag har nu gjort resultat budgeten och får frågan om att göra det i likividetetbudget som är fråga B

1. Gör en resultat- och likviditetsbudget föe nästa år föe Eeik Nivas Cykel AB med hänsyn tagen till följande förutsättningar:

• Försäljning och utförda tjänster 2 350 000 kr. * Lager vid ärets början 208 000 kr, lager vid Arets slut 224 00 kr och árets beräknade inköP

• Lönekostnaden består av bruttolöner på 750 00 kr samt arbetsgivaravgifter på 32 procent.

• Lokalhyran är 12 000 kr i månaden.

• Inventarierna köptes in för 380 000 kr och beräknas ha en ekonomisk livslängd på 5 år.

• Banklänet är på 400 000 kr och räntesatsen är 5 procent. Vid irets slut ska 50 000 kr y 000 LOE Aterbetalas. Ovriga kostnader uppgår till 224 000 kr. a

Använd den färdiga uppställningen och gör en resultatbudget föc Nivas cykel.

Intäkter

Försäljning  2 350 000kr

Summa intäkter  2 350 000kr

Kostnader

Varor 99 000kr

Lokalhyra 144 000kr

Avskrivningar 24 000kr

Avskrivningar 76 000kr

Ränta 20 000kr

Övriga kostnader 224 000kr

Summa kostnader 587 000kr

Resultat 1 763 000kr

Jag har nu gjort resultat budgeten

Men vad ska man göra på likividetetbudget?

b) Använd den färdiga uppställningen och gör företagets likividetetbudget

Ingående likvida medel 45 000

Inbetalningar

Försäljning

Summa inbetalningar 

Utbetalning

Varor

Löner

Lokalkostnader

Räntor

Amortering

Övriga utbetalningar

Summa utbetalningar

Överskott/ underskott 

Utgående likvida medel

WONKedition 21
Postad: 11 mar 2020

Likvida medel betyder cash. Så likviditetsbudget handlar bara om cash, det vill säga pengar in och pengar ut. Ibland kan man köpa på kredit (utan att betala cash) då ska man inte skriva köpet i likviditetsbudgeten. Skriv bara det som innebär att riktiga pengar åker in eller ut.

Svara Avbryt
Close