1 svar
24 visningar
Ghost609 1
Postad: 8 nov 16:16

Hur har protestantismen påverkat svensk kultur

Har en uppgift om Gustav Vasa och hur hans reformationer av kyrkan har påverkat vår nutid. 

Jag tänker att det kan vara en del i att vi är mer sekulära än andra katolska länder i Europa. Vad jag inte förstår är hur detta har präglat vår kultur och kulturarv.

Teraeagle 19738 – Moderator
Postad: 12 nov 12:32

Man kan absolut argumentera för att protestantiska länder idag är mer sekulära än katolska och ortodoxa länder, åtminstone när man tittar på Europa. Sen kan man resonera kring vad det beror på, men gemensamt för alla protestantiska länder är att staten har ställt sig över kyrkan. Man kan se det som att den andliga makten har underordnats den värdsliga makten, vilket gör staten till en viktigare institution än kyrkan i de protestantiska länderna.

Om man tittar på Sverige så var det ju Gustav Vasa som införde reformationen. Nåt man ofta lyfter fram är Gustav Vasas bibel som var skriven på svenska och var viktig för utvecklingen av svenska språket. Många av vår kyrkliga traditioner, som också kan anses vara en del av vår kultur, kommer från protestantismen och mer specifikt lutherdomen. Generellt handlar det om att man har "skalat av" katolicismen och förespråkar en direkt relation till Gud snarare än att guds ord ska förmedlas genom andra. Tydligast blir det genom synen på påven, där man i katolska länder ser honom som Guds ställföreträdare på jorden vilket inte är fallet inom protestantismen. Själva kyrkobyggnaderna är också mer avskalade inom protestantismen. I Sverige till stor del eftersom Gustav Vasa drog in stora delar av kyrkan egendomar som klockor och kyrksilver via reduktionen (Västerås recess).

Svara Avbryt
Close