8 svar
39 visningar
Katarina149 är nöjd med hjälpen
Katarina149 1813
Postad: 21 feb 23:08 Redigerad: 21 feb 23:08

Hur kan man avgöra om effekten är nyttig eller tillförd?

En elmotor förbrukar 250 w. Vilken är verkningsgraden om elmotorn kan lyfta 15 kg 25 m rakt upp på 16 s?

såsom rubriken lyder , hur kan man avgöra om 250W är nyttig eller tillförd effekt? Jag gissade på att det var nyttig effekt för det är det som användes, jag använde mig av formeln E=P*t för att räkna ut energin. Med Formeln mgh räknade jag ut tillförda energin. Men svaret blir inte rätt. 

Nyttig energi är det som blir till arbete, d v s den energi som går åt för att lyfta något som väger 15 kg 25 m upp. Tillfrd energi är det som elmotorn förbrukar, d v s 250 W i 16 sekunder.

Katarina149 1813
Postad: 22 feb 09:05

Jag blev förrvirrad. Hur ska man kunna skilja på när något är ”nyttigt” och när ngt är tillförd?

Läsförståelse. 

Laguna 14189
Postad: 22 feb 09:13

Du ställde den frågan i https://www.pluggakuten.se/trad/nyttig-tillford-energi/

Katarina149 1813
Postad: 22 feb 09:15

Ja men jag har svårt att förstå tankesättet

Ebola 2085
Postad: 22 feb 10:43
  • Hur driver du motorn? (Det är tillförd energi)
  • Vad använder du motorn till? (Det är nyttig energi)

Du tillför en viss mängd liter bensin till din bil men när du kör hemifrån till affären går inte all energi som finns lagrad i bensinen åt till att ta dig den sträckan. En stor andel av energin blir förlorad i form av till exempel värme och ljud vilket bland annat är varför verkningsgraden är så låg hos förbränningsmotorer.

  • Det tillförda är energin lagrad i bensinen.
  • Det nyttiga är arbetet att ta dig sträckan hemifrån till affären. 
Katarina149 1813
Postad: 22 feb 16:03 Redigerad: 22 feb 16:03

Jag löste uppgiften. Är det rätt?

Ja, det verkar riktigt, och en så hög verkningsgrad är rimlig för en elmotor.

Svara Avbryt
Close