5 svar
176 visningar
Betapred 48
Postad: 3 maj 2021 20:29

Hur kan jag enkelt förklara evolutionsteorin??

Kan någon hjälpa mig med att förklara evolutionsteorin med Max 4 meningar??

mag1 9164
Postad: 3 maj 2021 21:17

Börja med att visa hur långt du kommit så kan vi hjälpa dig vidare till ditt svar.

Betapred 48
Postad: 3 maj 2021 21:22

D här är det ända jag har kommit fram till än så länge - evolution  betyder utveckling och det man syftar på är livets utveckling på jorden. Grundtanken är att de individer som är bäst anpassade efter sin omgivning förökar sig mer än andra. De som är bättre anpassade har då bättre påverkan på artens framtida generationer än vad mindre anpassade individer har. Alla arter kommer därför långsamt utvecklas till att bli bättre anpassade efter sin omgivning. Som tidigare nämnts parar sig djuren alltid mer än vad som behövs. Det uppstår då konkurrens mellan djuren. De blir tvungna att konkurrera om mat och boplatser. Individer som klarar sig till vuxen ålder har bättre anpassningsförmåga än de individer som redan dött. De bättre anpassade kommer då att vara de som föder ny avkomma och av dessa kommer bara de bästa att överleva. Denna kamp är alltid hårdast inom den egna arten, vilket beror på att individer av samma art har samma nisch (inriktning med tanke på boplats och mat) och måste leva efter den.  

bacon 153
Postad: 3 maj 2021 22:23

antingen vet du inte vad 4 meningar är eller har jag missförstått din fråga

Betapred 48
Postad: 3 maj 2021 22:25

Men jag tänkte utifrån den texten att jag kunde förklara på ett enklare sätt 

mag1 9164
Postad: 4 maj 2021 10:25

I din beskrivning av evolutionen finns det en hel del om det naturliga urvalet. Skall du hålla dig till fyra meningar, behöver du prioritera att ta med endast evolutionen. Du kan t.ex. nämna de processer som anses driva evolutionen (ändringar i generna, naturligt urval) men endast nämna detta, och i sammanhanget att dessa processer påverkar nästa generation - d.v.s. det finns en ärftlighet från föräldrargenerationen till nästa generation.

Bitarna om det naturliga urvalet (individer som är bättre anpassade till sin miljö får oftare avkomma som kan fortplanta sig) kan du spara som ett separat stycke.

Svara Avbryt
Close