1 svar
68 visningar
wisam 3 – Avstängd
Postad: 17 sep 2019

hur kan jag förbättra min debattartikel

Övervakning - för allas säkerhet

Sju av tio boende i utsatta områden vill ha fler bevakningskameror. Det visar en ny undersökning från Stockholms Handelskammare.Sju av tio boende i utsatta områden vill ha fler bevakningskameror. Det visar en ny undersökning från Stockholms Handelskammare.


Svenskarna är positiva till kamerabevakning. 49 procent är mycket positiva, 41 procent ganska positiva medan endast 7 procent är ganska negativa och 1 procent mycket negativa, visar en opinionsundersökning från Lunds universitet. Nio av tio är positiva till kameror på gator och torg, enligt samma undersökning.

På dagtid skiljer sig inte den upplevda tryggheten bland män och kvinnor. Men på kvällar och nätter är det stor skillnad.

Då känner sig 41 procent av kvinnorna otrygga jämfört med 26 procent av männen.

Kamerabevakning bidrar till att förebygga planerade brott, till exempel i bilar, men underlättar också utredningen av de brott som ändå begås. Såväl vid terrordådet i Stockholm som vid de brutala skjutningarna på Vårväderstorget i Göteborg bidrog bildmaterial till att brotten kunde klaras upp och gärningsmännen lagföras. I områden och situationer där människor drar sig för att vittna kan kamerorna underlätta brottsbekämpningen. Kamerorna bidrar också till en ökad upplevd trygghet vilket är positivt.

Den nuvarande lagstiftningen på området är hopplöst föråldrad. Tillstånden är svåra att få och Datainspektionens attityd onödigt restriktiv. I Göteborg har tillstånd nekats på flera platser trots både   bombhot. I Malmö jobbar polisen aktivt för att få till kameraövervakning på fler platser men tillståndsprocessen är långsam och restriktiv.


Stigmatiseringen av trygghetskameror har gått för långt när ett hjälpmedel till att upprätthålla lag och ordning anses vara mer kontroversiellt i sig än problematiken med droghandel, gängkriminalitet och våldsbrott som sker på öppen gata.

Hur du kan förbättra din debattartikel är svårt att säga, eftersom det inte är din debattartikel. Börja med att hitta tre argument för din tes, samt ett motargument. Skriv sedan en text med en inledning, ditt näst starkaste argument, dit minst starka argument, nämn motargumentet och bemöt sedan det med ditt starkaste argument, därefter ska det finnas någon slags avslutning som knyter ihop säcken.

 

För den som undrar kring mina anklaganden:

https://www.metro.se/asikt/debatt-fler-overvakningskameror-kan-oka-tryggheten-MCnHZG_ua6

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/ddKEXA/nej-overvakning-gor-oss-alla-tryggare

https://forvaltarforum.se/2019/02/20/boende-vill-ha-fler-overvakningskameror/

Svara Avbryt
Close