2 svar
22 visningar
hejpådigsvej är nöjd med hjälpen
hejpådigsvej 9
Postad: 24 mar 16:15

Hur kan jag tolka denna fråga angående hur ett land styrs?

Hej! Jag har fått den här instuderingsfrågan till ett prov:

"Beskriv och diskutera följande aspekter av hur ett land styrs (diskutera för och nackdelar med tanke på vad som är mest demokratiskt eller effektiv)"

Det finns inget facit så jag vet inte vad som är rätt eller fel. Men ska jag liksom diskutera alla modeller för hur ett land styrs, typ som parlamentarism, majoritetvalssystem och diktatur? Är förvirrad!!!

Teraeagle 20223 – Moderator
Postad: 24 mar 16:36 Redigerad: 24 mar 16:38

Jag hade ritat något sorts träddiagram där man först kan klassa länder efter diktatur/demokrati. Sedan kan man dela in dessa ytterligare.

Den första indelningen är efter enhetsstat eller federation. I en enhetsstat fungerar landet som en enda enhet med gemensam lagstiftning. I en federation finns det områden/delstater som kan ha långtgående självständighet från centralmakten. Sverige är ett exempel på en enhetsstat. Tyskland, Ryssland och USA är exempel på federationer.

Federationer och enhetsstater går sedan att dela in i diktaturer och demokratier. En diktatur kan t.ex. vara en absolut monarki där kungen har all makt (t.ex. Saudiarabien). Det kan också vara en president eller ett styrande parti i ett land utan fria val (t.ex. Kina).

En demokrati kan vara en konstitutionell monarki (t.ex. Sverige) eller en republik (t.ex. Frankrike). Konstitutionella monarkier bygger normalt på parlamentarism, medan republiker kan bygga mer på parlamentarism (t.ex. Ungern) eller presidentstyre (t.ex. USA).

Man kan sedan bryta ner det ytterligare och titta på olika valsystem och regionala självstyren. I Sverige har t.ex. kommuner och regioner ett visst självstyre.

hejpådigsvej 9
Postad: 24 mar 18:16

Tack! Men hur kan man diskutera om hur de olika statsskicken är demokratiska och effektiva?

Svara Avbryt
Close