5 svar
30 visningar
Danah är nöjd med hjälpen
Danah 3
Postad: 10 sep 15:49

Hur kan man påbörja teoridelen i en labbraport?

Hej!

Vi har gjort en laboration om skogen och frågeställningen är då  "Vilken typ av skog är Rocklundaskogen och hur är Rocklunda skogens biologiska mångfald" Rocklunda skogen är då en skog i Västerås. Men just nu är jag i en dilemma gällande teoridelen för att jag vet inte riktigt hur jag ska påbörja den. Jag ska försöka få med minst 15 olika begrepp. Detta är då första biologilabbraport som vi gör så jag skulle verkligen uppskatta lite hjälp.

Välkommen till Pluggakuten!

Nu hittar jag på lite, eftersom jag inte vet något om Rocklundaskogen i Västerås:

Rocklundaskogen i Västerås är ett exempel på en tallskog, som planterades för cirka 40 år sedan. Tallskogar växer bäst på sandig jord, och det finns en stor mångfald av arter i bottenskiktet och fältskiktet, men buskskiktet saknas nästan helt och i trädskiktet finns det praktiskt taget bara tallar.

Alltså, presentera vad det är du skall berätta om, och ta fram några egenskaper som är typiska för denna typ av skog.

Danah 3
Postad: 10 sep 17:48

Men kan man skriva så i teoridelen?? vi hade en ruta på 3x3 som vi skulle undersöka och skriva om dens egna ekologiska system, kretslopp, samspel osv. ska jag bara skriva vad alla dessa ord betyder och försöka koppla dem till varandra?

Det är bättre att du frågar din lärare, jag kan inte veta vad hen har tänkt sig... Hsr ni fått någon mall för hur man skall skriva labrapporter?

Danah 3
Postad: 10 sep 18:37

ja, strukturen för hur jag ska skriva rapporten är ingen problem. Min problem är bara teorin. Vi har en hel rubrik som är bara teorin. Jag vet dok inte vad för typ innehåll det ska vara. Min lärare sa bara att vi ska ha med så många begrepp så möjligt och jag vet inte riktigt hur jag ska påbörja mitt skrivande samt typ av innehåll det ska vara.

Fråga din lärare.

Svara Avbryt
Close