6 svar
96 visningar
Ineedhelpasap är nöjd med hjälpen!
Ineedhelpasap 62
Postad: 31 mar 2020

Hur kan man räkna temperaturen

Jag har en fråga som säger: Temperaturen i luften är 14 grader C. Vad är temperaturen om luftmolekyler rör sig dubbelt så snabbt?  Jag tänkte använda gaslager men det funkar inte. Ska man kolla på hur snabbt luftmolekyler rör sig i vanliga fall och sedan dubbla den och räkna den med relation till temperaturen? 

JohanF 637
Postad: 31 mar 2020 Redigerad: 31 mar 2020

Jag tror din lärobok säger dig att temperaturen T (i Kelvin) hos en gas är proportionell mot den kinetiska energin Ek(rörelseenergin) hos gasmolekylerna.

T=konst×Ek

Eftersom rörelseenergin är proportionell mot molekylernas hastighet i kvadrat (formeln för rörelseenergi), så blir rörelseenergin 4ggr så stor om hastigheten dubbleras.

Vad händer då med temperaturen T?

Ineedhelpasap 62
Postad: 31 mar 2020

Temperaturen blir dubbelt så stort väl? 

JohanF 637
Postad: 31 mar 2020

Nej.

Om rörelseenergin Ekär proportionell mot hastigheten i kvadrat v2

så innebär det att om hastigheten dubblas så kommer rörelseenergin att fyrdubblas.

Med matematik:

Ek=konst×v2

Ek new=konst×v2new=konst×(2v)2=konst×4×v2=4×konst×v2=4×Ek

På samma sätt, om temperaturen Tär proportionell mot rörelseenergin så innebär det att om rörelseenergin fyrdubblas så kommer temperaturen också att fyrdubblas.

Med matematik:

T=konst2×Ek

Tnew=konst2×Ek new=konst2×4×Ek=4×T

Vad blir då temperaturen om den ursprungliga temperaturen fyrdubblas? Man ska nog svara i celciusgrader.

Ineedhelpasap 62
Postad: 31 mar 2020 Redigerad: 31 mar 2020

Så Tnew = 4 * 14 = 56 grader C ? 
Det blev lite svårt i slutet med formler och allt

JohanF 637
Postad: 31 mar 2020

Du måste först omvandla till kelvingrader, sedan beräkna, sedan omvandla tillbaka till celsiusgrader.

jag tror svaret till din fråga trådstarten ska vara 4*(273+14)-273 = 875 grader celsius.

JohanF 637
Postad: 31 mar 2020

(Nu antog vi att all kinetisk energi utgjordes av molekylernas hastighet. En molekyl kan ha  tillskott av kinetisk energi pga rotation och vibration också. Men eftersom frågan var så enkelt ställd så får vi kanske anta att dessa tillskott är försumbara)

Svara Avbryt
Close