1 svar
31 visningar
A-Potato-Flew AwayV2 33
Postad: 17 okt 2020

Hur kan man spara värden från en if statement i en variabel som fungerar utanför if statementen

Jag har fått i uppgift att göra en miniräknare.Räknesätten är jag klar med men miniräknaren ska vara löpande och där har jag ett problem, för att den ska vara löpande behöver jag ha värdet av det användaren fick sparat men jag vet inte hur man gör det efterom det ligger i en "if statement" och om man sparar den innuti if satementen sparas den inte utan för

koden hittils: https://livevasteras-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/koshan_amiri_live_vasteras_se/ERPN-QMpp9NPvtSnqVz_dnABwjKnOCf8GiluF4Xf1mIVZQ?e=PIUwfq

Peter Online 532
Postad: 17 okt 2020 Redigerad: 17 okt 2020

I java "lever" variablerna bara inom de måsvingar "{ }" som de deklareras i. D.v.s. när du passerar en högermåsvinge så har du inte längre tillgång till variablerna som deklarerades innanför seenaste "{". Det enda du behöver göra är att flytta dina deklarationer av Num1 och Num2 utanför if-satserna. Då lever de tills man passerar "} // slutet av räknesätt if statemnten".

T.ex.

double Num1, Num2;

// Om miniräknaren startar gör detta
if(StartAv.equals("S")){

Och så får du tänka på att man inte kan deklarera samma variabel flera gånger (inom samma måsvingar).

Svara Avbryt
Close