3 svar
158 visningar
kotz 4
Postad: 28 okt 2021 23:16

Hur kan svavelväte (H2S ) vara en dipol men vara opolär?

Hur kan svavelväte (H2S ) vara en dipol men vara opolär?
Jag förstår att strukturen är detsamma som hos vattenmolekylen och att centrum för minus samt pluspol förefaller på olika ställen, men måste en molekyl inte vara polär för att vara en dipol? Dessutom är ämnet lösligt i vatten? H2S kan bilda dipol-dipol binding och därmed lösas i vatten utifrån binding men vad gäller utifrån polaritet? Polariteten är låg och borde inte ge H2S hög löslighet i H2O. Någon som kan förklara det lite bättre?

Teraeagle Online 18740 – Moderator
Postad: 28 okt 2021 23:20

Skillnaden i elektronegativitet är inte jättestor men det finns trots allt en viss skillnad. Dessutom är inte strukturen identisk med vattenmolekylen även om man kan tro det. Vinkeln mellan väteatomerna i svavelväte är nära 90 grader medan den är betydligt större i vattenmolekylen. Det hjälper till att förstärka dipolmomentet i svavelväte och förstärker skillnaden i elektronegativitet mellan svavel och väte.

kotz 4
Postad: 28 okt 2021 23:29

Tack för svaret, men betyder det att ämnet har hög löslighet i vatten? Det kan väl inte vara jätte hög löslighet då den inte är högt polär? Kanske till viss del eller medel löslighet. Har jag fel?

Teraeagle Online 18740 – Moderator
Postad: 29 okt 2021 06:56

Enligt Wikipedia är lösligheten 4 g/liter och det är inte jättehögt. Ammoniaks löslighet är t ex 7000 g/liter.

Svara Avbryt
Close