5 svar
266 visningar
Ekmaj 28
Postad: 15 okt 2021 14:53

Hur kan Sverige bli mer demokratiskt?

Hej! Jag undrar ju Sverige kan bli mer demokratiskt. Jag har tänkt att bland annat 4% spärren kan sänkas, däremot är ju de rätt så problematiskt de med men det enda jag kan tänka på just nu.. har ni några förslag?

Teraeagle 18725 – Moderator
Postad: 15 okt 2021 15:00

Hur är det med statsskicket? Är det demokratiskt att ha en statschef (kungen) där ämbetet går i arv?

afulm 140
Postad: 15 okt 2021 15:01

Mitt förslag är att du först tänker ut vad du tycker att mer eller mindre demokratiskt innebär?  Det är långt ifrån självklart.

joculator 5136 – F.d. Moderator
Postad: 15 okt 2021 16:42

Man skulle kunna på vasedeln få fylla i 1:a val, 2:a val, 3:e val, 4:e val o.s.v. 

När man räknat alla röster ser man på det parti som fått minst antal röster. Alla röstsedlar som har det partiet som 1: val räknas om, fast man denna gång ser på 2:valet.
Denna process fortsätter tills alla partier som har mindre än 4% är borta.

Låter det komplicerat? Det finns redan länder som har liknande system (t. ex Australien, både till House of Representatives och till Senaten. De har inte samma system men de bygger på samma princip; se de på de med minst antal röster, se vad deras 2:a val är och räkna om)

Detta system skulle vara mer demokratiskt än det som finns i Sverige idag eftersom de ca 1% av rösterna som idag hamnar på partier som är under 4% gränser inte längre skulle vara bortkastade.
Det skulle också göra att folk vågade rösta på partier som man egentligen vet inte kommer få 4%. Idag är det säkert många som inte röstar på sådana partier eftersom deras röster då är bortkastade.

Med detta system skulle man t.om kunna höja från 4% till säg 8% för att få stabilare regeringar, men det är en annan fråga.

oggih 1027 – F.d. Moderator
Postad: 15 okt 2021 20:49 Redigerad: 15 okt 2021 20:57

Du kan ju börja med att fundera över själva valsystemet.

Förutom det joculator nämner så skulle jag gärna se att vi slutade ha valsedlar för de individuella partierna, utan införde en enda stor gemensam valsedel för alla partier precis som man har det i Danmark. Då skulle vi bland annat slippa problemet med små partier måste lägga enorma resurser på att trycka upp och distribuera egna valsedlar (eller förlita sig på att deras väljare tar blanka valsedlar och skriver dit partinamnet för hand).

Flera andra intressanta förslag finns i det här blogginlägget: https://politologerna.wordpress.com/2019/12/15/lucka-15-sa-reformerar-vi-det-svenska-valsystemet/.

Se även en diskussion om hur man skulle kunna införa något i stil med det joculator föreslår här: https://politologerna.wordpress.com/2018/04/01/konsten-att-klara-fyraprocentsparren/.

 

oggih 1027 – F.d. Moderator
Postad: 15 okt 2021 21:14 Redigerad: 15 okt 2021 21:35

Ett viktigt första steg är att bestämma dig för en definition av "demokratiskt". Det finns nämligen väldigt många olika saker man kan inkludera i demokratibegreppet (t.ex. mänskliga rättigheter, frånvaro av korruption, och livskraftigheten hos oppositionen), och beroende på hur brett begrepp du väljer behöver svaret fokusera på olika saker. 

En ganska snäv definition skulle kunna vara att tolka ordet bokstavligt: ett land är mer demokratiskt ju bättre folkets vilja överensstämmer med hur landet styrs. Då blir det plötsligt enkelt att utvärdera hur demokratiskt Sverige är och identifiera områden med förbättringspotential, genom att helt enkelt jämföra resultaten i stora opinionsundersökningar om centrala politiska frågor med den faktiskt förda politiken.

Ett bra material att utgå från skulle kunna vara de stora undersökningar som SOM-institutet gör varje år - den senaste rapporten finns här: https://www.gu.se/sites/default/files/2021-04/1.%20Svenska%20trender%201986-2020_korrigerad%202021-04-26.pdf. Vad tycker egentligen svenskarna om frågor såsom vinstutdelning i skattefinansierad välfärd, flyktingmottagande, arbetstidsförkortning och tiggeri - och hur väl överensstämmer det med den förda politiken de senaste åren? 

Svara Avbryt
Close