5 svar
166 visningar
ashe_ 689
Postad: 14 apr 2023 14:39

Hur kan temperaturen bli så pass hög (ca 10 miljoner grader) i en nebulosa så att fusionen startar?

   Hur kan temperaturen bli så pass hög (ca 10 miljoner grader) i en nebulosa så att fusionen startar? 

Jag har skrivit att i universum finns det gigantiska moln av gas och rymdstoft. Dessa gigantiska moln kallas nebulosor. Om temperaturen i nebulosan når omkring 10 000 000 grader kan det starta en fusion, och det är så stjärnor blir till. De bildas av gasmoln som finns i rymden. Gravitationen drar ihop gasen, medan gastrycket försöker motverka sammandragningen. Om massan är tillräckligt stor vinner gravitationen över gastrycket så att molnet kollapsar och endast fortsätter att tryckas ihop. I slutändan blir molnet såpass tät och varmt att fusionsprocesserna startar och stjärnan tänds. Fusionsprocesserna kommer då att motverka gravitationen så att stjärnan slutar att tryckas ihop. 

 

   Jag vill dock skriva mer detaljerat hur temperaturen kan nå 10 000 000 grader så att en fusion startar. 

Daddy_cool 44
Postad: 14 apr 2023 16:14

Ta upp att värme är rörelse. Sker kollisioner mellan partiklar som ökar rörelse och därmed värme. När gravitationen drar ihop gasen eftersom massan är så pass stor så måste det ske ÄNNU fler kollisioner och rörelsen måste bli ännu större. Tänk dig själv att ha en massa i en viss volym och sedan ha samma massa i en mindre volym, trycket måste bli större och i detta fall också temperaturen eftersom vi pratar om rörelser.

Var detta till hjälp?

Pieter Kuiper Online 7617
Postad: 14 apr 2023 16:32 Redigerad: 14 apr 2023 16:33

Vid temperaturer högre än några tusen kelvin är det inte längre en gas med gastryck. Då är atomerna joniserade och aggregationstillståndet är ett plasma.

Jag är inte plasmafysiker. Jag vet bara att det är ohyggligt komplicerat. Gravitationen verkar olika starkt på protoner och på elektroner, det uppstår elektriska fält och det ger strömmar som ger upphov till magnetiska fält. Mer detaljerat än så vet jag inte.

ashe_ 689
Postad: 14 apr 2023 16:50
Daddy_cool skrev:

Ta upp att värme är rörelse. Sker kollisioner mellan partiklar som ökar rörelse och därmed värme. När gravitationen drar ihop gasen eftersom massan är så pass stor så måste det ske ÄNNU fler kollisioner och rörelsen måste bli ännu större. Tänk dig själv att ha en massa i en viss volym och sedan ha samma massa i en mindre volym, trycket måste bli större och i detta fall också temperaturen eftersom vi pratar om rörelser.

Var detta till hjälp?

Ja, jätte hjälpsamt. Tack!

ashe_ 689
Postad: 14 apr 2023 16:52
Pieter Kuiper skrev:

Jag är inte plasmafysiker. Jag vet bara att det är ohyggligt komplicerat.

ja, jag vet!! Om det är så här komplicerade ämnen i grundskolan undrar jag verkligen vad som krävs i gymnasiet och universitet. 

Gravitationen verkar olika starkt på protoner och på elektroner, det uppstår elektriska fält och det ger strömmar som ger upphov till magnetiska fält. Mer detaljerat än så vet jag inte.

Tack ändå, det hjälpte. 

Pieter Kuiper Online 7617
Postad: 14 apr 2023 22:03 Redigerad: 14 apr 2023 22:43

Men oavsett komplicerade plasmadetaljer är det ändå så att energi är bevarad: gravitationell energi blir termisk energi. Och då är det ändå inte så olikt när gas i en dieselmotor komprimeras och går upp till tändtemperaturen pga av kompressionsarbetet.

Svara Avbryt
Close