1 svar
39 visningar
TandläkarenRMF 59
Postad: 20 maj 2019

Hur kommer de fram t de olika x-värde?

Jag förstår i princip hela lösning, fram till att k=0.5. Men jag förstår inte hur dem får fram att x1=1 och x2=3

Yngve 16140 – Volontär digitala räknestugor
Postad: 20 maj 2019 Redigerad: 20 maj 2019

Den svarta grafen visar derivatan av f(x).

Detta innebär att den svarta grafens höjd (funktionsvärde) vid ett visst värde på x visar lutningen hos f(x) för detta värde på x.

Till exempel så är

  • f'(2) = 0, vilket innebär att f(x) har lutningen 0 vid x = 2.
  • f'(0) = f'(4) = 2, vilket innebär att f(x) har lutningen 2 vid x = 0 och vid x = 4.

Nu frågar de efter det/de värden på x för vilka f(x) har samma lutning som linjen y = 0,5x - 0,5.

Dvs de frågar efter det/de värden på x för vilka f(x) har lutningen 0,5.

Blev det klarare då?

Svara Avbryt
Close