2 svar
7936 visningar
AhmedAbdula 10
Postad: 19 feb 2017

hur man kan bekämpa fattigdom

Hej, går i åk 9 och har prov på måndag. Det är mycket text och fakta och jag undrar om ni kan läsa och ge mig tips för att nå ett A. Tack.

HUR BEKÄMPAR MAN FATTIGDOM

Det finns olika sätt att bekämpa fattigdom, men om rika och fattiga länder inte samarbetar så kommer fattigdom aldrig att elimineras. År 2000 träffades ledare för världens länder på FN:s möte om fattigdom. De kom fram till att fattigdom är ett globalt problem där både rika och fattiga länder har ett ansvar för att lösa. De bestämde en plan för att minska fattigdomen med olika mål. Planen kallas för millenniedeklarationen. I deklarationen finns det åtta så kallade milleniemål som skulle vara uppfyllt fram till 2015. I dessa mål har ledare för världens länder och regeringar kommit överens med att bekämpa fattigdomen och, stoppa spridningen av hiv/aids och ge utbildning till alla barn.

År 2015 då tiden för milleniemålen tog slut, har de uppfyllt en hel del mål och fattigdomen har minskats. Samma år påbörjade de med nya mål, så kallade ”Globala målen för hållbar utveckling”.

De nya målen är mer omfattande och ska vara uppfyllda till 2030. Det är 17 nya mål och 169 delmål. De målen syftar till att utrota fattigdomen i alla dess former och förbättra livsvillkoren för alla människor på jorden. Dvs bättre uthålliga samhällen, öka välmående individer, hjälpa naturen och förbättra ekonomin, innovationen och livsstilen.

Vad kan de rika länder göra?

De rika länder har lovat att öka biståndet till de fattigaste länderna. Bistånd kan ges i form av hälsovård och utbildning för att bygga sjukvård och skolor samt teknik till industri och jordbruk. Bistånd kan ges i form av lån också. FN rekommenderar att i-länder ger 1 % av sina inkomster, men bara några få länder når upp till målet som exempelvis Sverige. De rika länder kan också hjälpa till att skapa en rättvisare handel mellan rika och fattiga länder, så att fattiga länder kan öka sina exportinkomster. Rika länder kan hjälpa genom att ta bort de handelshinder som höga tullar så att varor som importerats från fattiga länder kan konkurrera med varor producerade i rika länder. Men fattiga länder är rädda för att deras industrivaror inte kan konkurrera med den industrialiserade världens varor och rika länder är rädda för att deras jordbruksprodukter då skulle få konkurrens av billigare afrikanska grödor.

Ett exempel på ett rikt land som ger bistånd är Sverige. Sverige hjälper med jämställdhet och kvinnors roll i utvecklingen. Jämställhet är viktigt för att minska fattigdomen, eftersom kvinnor prioriterar inkomsterna till sina barns utveckling mer än vad män gör. Detta kan då i sin tur minska landets fattigdom då barn får bättre utbildning som leder till att samhället får bättre sjukvård, teknik och mer skolor som i sin tur gör att flera går till skolan och får utbildning. Biståndet hjälper också kvinnors politiska deltagande och inflytanden i landet bli större. Resultatet blir att landet blir rikare.

Vad kan de fattiga göra?

Människorna kan bygga egna verksamheter. Eftersom kvinnorna har det svårt att skaffa jobb, så kan de bygga egna verksamhet som tillexempel jordbruk, försäljning av någon typ av varor, tillverkning av kläder osv. Men för att bygga sådana små företag behövs det kapital, dvs. pengar att investera och därför finns små lån-mikrokrediter som man kan ta nytta av. Mikrokrediter hjälper fattiga människor att ta sig själva ut ur fattigdomen med olika affärsidéer som kan bli verkliga med mikrolån. Vinsten kvinnorna får ger råd att ge sina barn tillräcklig med mat och spara till sina barns skolavgifter, vilket leder till att landet får mer utbildade människor som ökar tekniken och osv. På det här sättet höjs kvinnors status som leder till att kvinnorna inte ses längre som värdelösa och då kommer jämställheten att öka.  

AhmedAbdula 10
Postad: 19 feb 2017

Olika lösningar till fattigdom verkar vara svåra eftersom resultatet blir då på lång sikt eller att man behöver stora summor pengar för att eliminera fattigdomen. Men det finns enkla vägar som på mycket kort sikt kan rädda liv rädda liv och förbättra tillvaron för miljoner människor. Exempel på några enkla lösningar

1.- Avskaffa skolavgifter och skoluniformer.

2.- Se till att alla sjukhus och skolor får tillgång till rent vatten och sanitet. 

3.- Ge skolmat till alla barn, gjord av lokalt producerade råvaror.

Vi kan alla bidra till en bättre värld. Att minska fattigdomen och hindra klimatförändringar. Tillexempel vi kan lära oss att minska klimatpåverkan eftersom det är vi i de rika länder som förbrukar mest energi och har livsstilar som påverkar klimatet. Eller vi kan donera pengar till olika organisationer som Rädda barn för att hjälpa de fattiga barn.

joculator 1659 – Moderator
Postad: 29 mar 2017

Ett långsiktigt sätt att minska fattigdomen är att arbeta för att minska befolkningen. Det skulle samtidigt lösa många (kanske alla) av de miljöproblem vi står inför.

Naturligtvis hjälper det inte idag eller i år, men å andra sidan, om man bara ökar bistånden så blir problemet ännu större i framtiden.

Det har visat sig att ett sätt att minska befolkningen är utbildning. Mer utbildning gör att folk får barn senare i livet. Om ingen fick fler än 2 barn och man lyckas öka genomsnittsålder för förstagångsföderskor till 18 år så minskar befolkning automatiskt.

Mer info om denna tanke kan fås tex på https://www.populationmatters.org/ som Sir David Attenborough stödjer (om nu det spelar någon roll)

Svara Avbryt
Close