5 svar
316 visningar
Tildaaaellen 65
Postad: 28 jun 2020 22:03

Hur mycket massa bildas i kemisk reaktion

 Hur många gram dikopparsulfid kan teoretiskt bildas av 2,00 g koppar och 2,00 g svavel?

dikopparsulfid reaktionsformel: 2 Cu + S => Cu2S


2 kopparatomer (2 Cu) reagerar med 1 svavelatom (S), det krävs alltså dubbelt så mycket koppar än svavel för att bilda dikopparsulfid. All koppar kommer vid en reaktion att “användas”, då är de begränsade det begränsade ämnet.

Substansmängd,n, svavel; 0,06238 mol 

Substansmängd,n, koppar; 0,03147 mol

Finns det då 0,06238 mol svavel så hade det teoretiskt behövts 0,06238*2 mol koppar för att göra kunna gör en kemisk bindning till dikopparsulfid. Så mycket mol finns det inte. 

Det krävs alltså hälften så många svavelatomer som kopparatomer i reaktionen, hälften av svavelatomerna blir då;

0,03147 mol2=0,015735 mol (av S)

substansmängd för koppar, dubbelt så stor; 0,015735 mol*2=0,03147 mol (av Cu)

förhållanden för 2 kopparatomer och 1 svavelatom; 2 Cu + S Cu2S

Detta är bara förhållanden mellan atomerna, inte några substansmängder

 

Nu kommer jag inte längre på min uträkning, vet inte hur jag ska fortsätta den!

Smutstvätt 22943 – Moderator
Postad: 28 jun 2020 22:08

Du är nästan klar! Du har kommit fram till att allt koppar reagerar, vilket utgör 0,03147 mol koppar. Hur många mol dikopparsulfid kan bildas från 0,03147 mol koppar?

Tildaaaellen 65
Postad: 29 jun 2020 12:45

ska jag ta mol för koppar(0,03147) plus mol för den mängd svavel (0,015735??)som används för att bilda dikopparsulfid?

Smutstvätt 22943 – Moderator
Postad: 29 jun 2020 13:16

Ungefär, men du går händelserna i förväg. Givet att du har en mol koppar (och fri tillgång till svavel), hur många mol dikopparsulfid bildas? 

Du har 0,03147 mol koppar, och tillräckligt med svavel. Hur många mol dikopparsulfid bildas då? :)

Tildaaaellen 65
Postad: 29 jun 2020 22:26

ska de va 0,03147+0,015735=0,047205 mol dikopparsulfid? 

de är de enda jag typ tänker att jag kan gör annars fattar jag typ inte vad jag ska få antal mol till svavel ifrån, om det inte ska vara dubbelt så mycket mol koppar än svavel

Tildaaaellen 65
Postad: 29 jun 2020 22:30

Eller ska jag ta svavels mol och dividera med två eftersom den ska vara 2/2 koppar och 1/2 svavel 

Svara Avbryt
Close