5 svar
2081 visningar
Farull29 är nöjd med hjälpen
Farull29 37 – Fd. Medlem
Postad: 29 sep 2017 14:21

Hur mycket syre som krävs för att förbränna 10 kg oktan

Okej. Så jag ska veta hur stor massa syrgas som krävs för fullständig förbränning av 10kg oktan. 

Svar: 35 kg. 

Reaktionsformel 

2C8H18 + 25O2 => 16CO2 + 18 H2O 

m=1000 gram 

M C8H18= 114 g/ mol * 2 = 228

MO2 = 32 g/mol * 25 = 800 g/mol 

= 1028 g/mol

MCO2 = 44 g/mol * 16 = 704 g/mol

MH2O = 18 g/mol * 18 = 324 g/mol

N= m / M = 1000g/1028 g/mol = 0.9727 mol. 

Sen tar det stopp. Jag vet inte hur jag ska veta hur mycket syret är.... Det är 77,8% syre. Men det blir inte 35 kg? Är det att oktan då är 2 + 25 <-> 16 + 18 mol? 

Att jag då ska tänka att på 10 kg oktan är förhållandet 2 <> 25? Men då får jag ändå inte rätt svar.  

Eller ska jag bara ta 1000/228g/mol = 4.386 mol? Men då vet jag ju bara hur många mil oktan det behövs men hur vet jag hur mycket syre det blir???? 

Tack för svar. 

Smaragdalena Online 73480 – Lärare
Postad: 29 sep 2017 14:34

Molmassan för oktan är 114 g/mol. "Molmassan för 2C8H18" är nånting du skall radera ur dina tankar så fort som möjligt, för det finns inte. Molmassan för oktan är den massa (i gram ) som 1 mol av ämnet väger. På samma sätt är molmassan för syrgas 32 g/mol och ingenting annat.

Om du har 10 kg oktan så är massan 10 000 g, inte 1000 g (det är 1 kg). n = m/M => n = 10 000/114 = 87,72 mol oktan.

Du kan se på reaktionsformeln att 2 mol oktan reagerar med 25 mol syrgas, så 1 mol oktan reagerr med 12,5 mol syrgas. Hur många mol syrgas reagerar med 87,72 mol oktan?

Vilken massa har så många mol syrgas?

SvanteR 2680
Postad: 29 sep 2017 14:40

För det första: 10 kg är inte 1000 g som du skriver utan 10000 g. Men det är bara ett slarvfel. Nästa tips är viktigare.

För det andra: Var extremt noga med att du skriver vad det är du beräknar i varje steg. Gör det för din egen skull, så att du inte gör fel.

Jag menar så här:

Hur många mol är 10000 gram oktan? 10000 g114 g/mol87,72 mol

Redan här kan du undvika ditt första fel. Du blandar in en 2a som inte ska vara där. Nästa steg blir:

Hur många mol syrgas går det åt för att förbränna 87,72 mol oktan? För 2 mol oktan går det åt 25 mol syrgas. Alltså går det åt hälften så mycket syrgas för 1 mol oktan, dvs 12,5 mol. Och om det går åt 12,5 mol syrgas till 1 mol oktan så måste det gå åt 12,5*87,72 mol syrgas till 87,72 mol oktan.

12,5 mol*87,72 ≈ 1096,5 mol

Hur mycket väger 1096,5 mol syrgas? 1096,5 mol*32 g/mol ≈ 35088 g≈ 35 kg

Farull29 37 – Fd. Medlem
Postad: 29 sep 2017 14:45

Okej tack så mycket! Nu fattar jag lite mer. Cred till er <3 önskar min lärare kunde pedagogik som ni. 

Teraeagle Online 19743 – Moderator
Postad: 29 sep 2017 14:45

Du tänker fel när du beräknar molmassorna och det beror på att du tror att en siffra som står före ett ämne ingår i den kemiska formeln. Om man skriver 16CO2 så betyder det 16 mol koldioxid, men du ska räkna med molmassan för "bara CO2". Jag ska visa med ett exempel och en liknande uppgift.

Låt säga att vi har reaktionen nedan och ska förbränna 3,00 kg vätgas. Uppgiften är att beräkna hur mycket syrgas som krävs (i kilogram).

2H2(g)+O2(g)2H2O(g)

Det första vi måste göra är att beräkna molmassan för vätgas (H2):

M(H2)=2*1,008=2,016 g/mol

Nästa steg är att beräkna hur många mol vätgas som finns i 3,00 kg=3000 g vätgas. Då använder vi formeln n=m/M:

n(H2)=m(H2)/M(H2)=3000/2,016=1488,095 mol

Nu vet vi att det finns 1488,095 mol vätgas. När vi tittar på formeln ser vi att 1 mol syrgas reagerar med 2 mol vätgas. Det måste innebära att 1488,095/2=744,048 mol syrgas reagerar om vi istället har 1488,095 mol vätgas. Det här kallas att kolla hur många mol av ett ämne som är ekvivalent med antalet mol hos ett annat ämne. Här såg vi alltså att 1 mol syrgas är ekvivalent med 2 mol vätgas.

Nästa steg är att beräkna molmassan för syrgas:

M(O2)=2*16,00=32,00 g/mol

Slutligen kan vi återigen använda formeln n=m/M, fast nu på formen m=n*M för att räkna ut hur stor massa syrgas som motsvarar 744,048 mol:

m(O2)=n(O2)*M(O2)=744,048*32,00=23809,524 g

Svaret är alltså att det krävs runt 23,8 kg syrgas för att förbränna 3,00 kg vätgas. Kan du nu använda samma metod för att lösa din uppgift?

BONUS: En annan sak man kan använda sig av vid det här laget är något som kallas för lagen om massans bevarande. Den säger att massan på vänster sida om pilen måste vara lika med massan på höger sida om pilen. All massa bevaras när det sker en kemisk reaktion. Vi kan alltså konstatera att vattnet som bildas måste motsvara den sammanlagda massan hos vätgasen och syrgasen, d.v.s. 23,8+3,00=26,8 kg.

Farull29 37 – Fd. Medlem
Postad: 30 sep 2017 13:29

Tack! Nu har jag kunnat lösa alla liknande uppgifter 

Svara Avbryt
Close